Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (afstemning)

7.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)

7.3. Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (afstemning)

7.4. Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

7.5. Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (afstemning)

7.6. Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)

7.7.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

7.8.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

7.9.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren ***I (afstemning)

7.10. Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)

7.11. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)

7.12. Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (afstemning)

7.13. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (afstemning)
Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik