Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0288/2018

(amely a B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Dubravka Šuica, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Tibor Szanyi, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0259)


7.2. A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0280/2018

(amely a B8-0280/2018 és B8-0284/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock és Karol Karski, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0281/2018

(amely a B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé és Josep-Maria Terricabras, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0260)


7.3. A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0292/2018

(amely a B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman és Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei és Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturális és pénzügyi korlátok a kultúrához való hozzáférésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kultúrához való hozzáférés strukturális és anyagi korlátairól [2017/2255(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0262)


7.5. A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt ***I (szavazás)

Jelentés a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0263)


7.6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0264)

A szavazást követően felszólal Wim van de Camp, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.7. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Merja Kyllönen (előadó) bejelenti a TRAN bizottság határozatát, Dieter-Lebrecht Koch pedig ellenzi ezt a határozatot. Marian-Jean Marinescu Dieter-Lebrecht Koch felszólalásáról.


7.8. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Wim van de Camp (előadó) bejelenti a TRAN bizottság határozatát, Kathleen Van Brempt pedig ellenzi ezt a határozatot.


7.9. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel ***I (szavazás)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendeletnek az ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Karima Delli ellenzi a TRAN bizottság határozatát, Ismail Ertug (előadó) pedig a határozat mellett szólal fel.


7.10. Kifogás az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtotta a Halászati Bizottság, az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosító 2018. március 2-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2018)01194 ; 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Illetékes képviselő: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0265)


7.11. Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (2018/2741(RSP))

A vita időpontja: 2018. június 12. (2018.6.12-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. június 14. (2018.6.14-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 és B8-0285/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0275/2018

(amely a B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 és B8-0285/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová és Željana Zovko, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0266)

(A B8-0278/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.12. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0274/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0267)


7.13. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) (szavazás)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2016) [2017/2273(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0268)

Utolsó frissítés: 2019. május 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat