Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins och Dobromir Sośnierz

Betänkande Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková och Seán Kelly

Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová och Andrejs Mamikins

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy