Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

12. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Romeo Franz като член на Европейския парламент на мястото на Jan Philipp Albrecht, считано от 3 юли 2018 г.

Парламентът отбеляза избирането му.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Romeo Franz заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност