Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

12. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Romeo Franz var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jan Philipp Albrecht med virkning fra den 3. juli 2018.

Parlamentet tog udnævnelsen til efterretning.

Romeo Franz deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik