Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

12. Samenstelling Parlement

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Romeo Franz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jan Philipp Albrecht, met ingang van 3 juli 2018.

Het Parlement neemt kennis van zijn verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Romeo Franz, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid