Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg

12. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Romeo Franz bol s účinnosťou od 3. júla 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jana Philippa Albrechta.

Parlament vzal na vedomie jeho zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Romeo Franz zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia