Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

12. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Romeo Franz utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jan Philipp Albrecht med verkan från och med den 3 juli 2018.

Parlementet noterade hans utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Romeo Franz, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy