Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD))
Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Návrh nařízení o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Bernard Monot. Návrh usnesení na téma: Jak předvídat a omezit systémová rizika, která ohrožují EU a světovou ekonomiku v důsledku amerických politických sankcí uvalených na evropské a ruské podniky (B8-0234/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně odvětví zasažených sankcemi uvalenými na Rusko (B8-0235/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zákazu studia citlivých evropských vysokoškolských oborů (CBRN) pro studenty pocházející z rizikových zemí (B8-0236/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí