Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg

13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) U skladu s odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi(EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Prijedlog odluka Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o predviđanju i smanjenju sistemskih rizika koje za EU i svjetsko gospodarstvo predstavlja proces političkih sankcija SAD-a protiv europskih i ruskih poduzeća (B8-0234/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti sektora pogođenih sankcijama protiv Rusije (B8-0235/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zabrani prijava studenata iz rizičnih zemalja na europske sveučilišne programe (kemijske, biološke, radiološke i nuklearne – „KBRN”) (B8-0236/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE

Posljednje ažuriranje: 14. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti