Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg

13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Predlog uredbe o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Bernard Monot. Predlog resolucije o predvidevanju in zmanjšanju sistemskih tveganj, ki jih Evropski uniji in svetovnemu gospodarstvu predstavlja proces političnih sankcij ZDA proti evropskim in ruskim podjetjem (B8-0234/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu panog, ki so jih prizadele sankcije proti Rusiji (B8-0235/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Dominique Martin. Predlog resolucije o prepovedi prijave študentov iz rizičnih držav na občutljive evropske visokošolske programe (kemija, biologija, radiologija, jedrska tehnologija) (B8-0236/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov