Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2721(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000014/2018

Внесени текстове :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

14. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)

Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez и Sabine Lösing, към Комисията: Запитвание с искане за писмен отговор, последвано от разисквания - Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric разви въпроса.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Ivan Jakovčić, който възрази срещу отсъствието на Комисията, и Andrejs Mamikins, за да зададе на Jean-Luc Schaffhauser въпрос „синя карта“, който отговори (председателят се ангажира да предаде въпроса относно провеждането на дебатите във връзка със запитванията с искане за писмен отговор, последвано от разисквания, на председателя на Парламента).

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност