Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2721(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000014/2018

Předložené texty :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk

14. Závažné interpelace (rozprava)

Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000014/2018), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing Komisi: Závažné interpelace – Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric rozvinul otázku.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Ivan Jakovčić, který vyjádřil nespokojenost s tím, že se rozpravy neúčastní Komise, a Jean-Luc Schaffhauser, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins (předsedající se zavázal, že postoupí otázku týkající se průběhu rozprav o závažných interpelacích předsedovi Parlamentu).

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí