Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2721(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000014/2018

Indgivne tekster :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

14. Større forespørgsler (forhandling)

Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez og Sabine Lösing, til Kommissionen: Større forespørgsel - Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric begrundede spørgsmålet.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Ivan Jakovčić, der protesterede mod Kommissionens fravær, og Andrejs Mamikins, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Jean-Luc Schaffhauser, som han besvarede (formanden påtog sig at videresende spørgsmålet vedrørende afviklingen af forhandlingen om større forespørgsler til Parlamentets formand).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik