Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2721(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000014/2018

Esitatud tekstid :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Arutelud :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg

14. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Iisraeli osalemine programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (O-000014/2018), mille on esitanud Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing komisjonile: Põhjalikum arupärimine - Iisraeli osalemine programmist "Horisont 2020" rahastatavates projektides (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric esitas küsimuse.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Ivan Jakovčić, kes ei olnud rahul komisjoni esindaja puudumisega, ja Andrejs Mamikins, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Jean-Luc Schaffhauserile, kes sellele vastas (juhataja lubas edastada põhjalikumate arupärimistega seotud arutelude korraldamist käsitleva küsimuse parlamendi presidendile).

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika