Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2721(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000014/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Keskustelut :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

14. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000014/2018) Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric esitteli kysymyksen.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić, joka esitti vastalauseen komission poissaolon vuoksi, ja Andrejs Mamikins, joka esitti Jean-Luc Schaffhauserille sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon tämä vastasi (puhemies ilmoitti välittävänsä ensisijaisista tiedusteluista käytävien keskustelujen kulkua koskevan kysymyksen parlamentin puhemiehelle).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö