Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2721(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000014/2018

Ingediende teksten :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Debatten :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

14. Uitgebreide interpellaties (debat)

Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez en Sabine Lösing, aan de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Ivan Jakovčić, die protesteert tegen de afwezigheid van de Commissie, en Andrejs Mamikins, om aan Jean-Luc Schaffhauser een "blauwe kaart"-vraag te stellen waar deze op antwoordt (de Voorzitter belooft de vraag betreffende het verloop van de debatten over uitgebreide interpellaties door te geven aan de Voorzitter van het Parlement).

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid