Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2721(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000014/2018

Teksty złożone :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Debaty :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg

14. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu „Horyzont 2020”

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000014/2018), którą przedstawili: Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez i Sabine Lösing, skierowana do Komisji: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu "Horyzont 2020" (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric rozwinął pytanie.

Głos zabrali: Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Ivan Jakovčić, który zaprotestował przeciwko nieobecności przedstawicieli Komisji, i Andrejs Mamikins, który przez podniesienie niebieskiej kartki zadał pytanie Jeanowi-Lukowi Schaffhauserowi, który na nie odpowiedział (Przewodniczący zobowiązał się do przekazania pytania dotyczącego przebiegu debaty nad interpelacjami dotyczącymi kwestii pierwszorzędnych Przewodniczącemu Parlamentu).

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności