Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2721(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000014/2018

Texte depuse :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

14. Interpelări majore (dezbatere)

Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez și Sabine Lösing, Comisiei: Interpelare majoră - Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric a dezvoltat întrebarea.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Ivan Jakovčić, care a protestat împotriva absenței Comisiei, și Andrejs Mamikins, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Jean-Luc Schaffhauser care a răspuns (Președintele s-a angajat să transmită Președintelui Parlamentului întrebarea privind desfășurarea dezbaterilor referitoare la interpelările majore).

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate