Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2721(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000014/2018

Predkladané texty :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg

14. Väčšie interpelácie (rozprava)

Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000014/2018), ktorú položili Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric rozvinul otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Ivan Jakovčić, ktorý protestoval proti absencii Komisie, a Andrejs Mamikins, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú mu Jean-Luc Schaffhauser odpovedal.(Predsedajúci sa zaviazal postúpiť otázku týkajúcu sa priebehu rokovania o väčších interpeláciách predsedovi Parlamentu).

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia