Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2721(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000014/2018

Ingivna texter :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Debatter :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg

14. Större interpellationer (debatt)

Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez och Sabine Lösing, till kommissionen: Större interpellation - Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric utvecklade frågan.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Ivan Jakovčić, som protesterade mot att kommissionen inte var närvarande, och Andrejs Mamikins, som ställde en fråga (”blått kort”) till Jean-Luc Schaffhauser, som besvarade frågan. (Talmannen för sammanträdet skulle vidarebefordra frågan om uppläget för debatter om större interpellationer till Europaparlamentets talman.)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy