Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk

15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o zpětvzetí zprávy z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

Výbor INTA se rozhodl vzít zpět tuto zprávu z vlastního podnětu:

- Směřování k novému obchodnímu rámci mezi Evropskou unií a Tureckem a k modernizaci celní unie (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 53 jednacího řádu))

Rozhodnutí o změně kategorie na nelegislativní zprávu z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (2017/2023(INI))
(stanovisko: CULT (článek 54 jednacího řádu)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor AFET

- Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2018/2097(INI))

výbor CULT

- Vzdělávání v digitální éře: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE)

TAX3

- Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor AFCO

- Návrh na změnu rozhodnutí Parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách výkonu funkce veřejného ochránce práv (2018/2080(INL))
(stanovisko: PETI)

výbor JURI

- Urychlené vyřizování obchodních sporů (2018/2079(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor FEMM

- Služby péče v EU pro lepší rovnost žen a mužů (2018/2077(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (2018/2114(INI))
(stanovisko: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se pravomocí Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (2018/2113(INI))
(stanovisko: CONT, JURI)

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (2018/2112(INI))
(stanovisko: JURI, LIBE)

- Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (2018/2111(INI))
(stanovisko: LIBE, PETI)

- Stav diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu))

- Diferencovaná integrace (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článek 54 jednacího řádu))

- Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (2018/2096(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor AFET

- Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (2018/2099(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (2018/2098(INI))

výbor AGRI

- Prováděcí zpráva k nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), PETI)

výbor CONT

- Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (2018/2086(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor CULT

- Nová evropská agenda pro kulturu (2018/2091(INI))

výbor DEVE

- Digitalizace pro rozvoj: zmírňování chudoby prostřednictvím technologie (2018/2083(INI))
(stanovisko: INTA)

- Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (2018/2081(INI))

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), REGI, FEMM)

- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže (2018/2102(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Výroční zpráva ECB za rok 2017 (2018/2101(INI))

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (2018/2100(INI))

- Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (2018/2095(INI))

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), FEMM)

výbor ENVI

- Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu))

výbor IMCO

- Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení (2018/2109(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor INTA

- Provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému GSP (2018/2107(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (2018/2106(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

- WTO: cesta kupředu (2018/2084(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ITRE

- Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu), REGI, JURI (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

- Budoucnost energetické politiky EU včetně budoucnosti Smlouvy o Euratomu (2018/2087(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI)

výbor LIBE

- Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (2018/2103(INI))

- Plné uplatňování schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích (2018/2092(INI))

výbor PETI

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2017, čl. 220 odst. 1 jednacího řádu (2018/2105(INI))

- Zpráva o jednáních Petičního výboru v průběhu roku 2017, čl. 216 odst. 7 jednacího řádu (2018/2104(INI))

výbor TRAN

- Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
(stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (článek 39 jednacího řádu))

- Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
(stanovisko: BUDG, JURI (článek 39 jednacího řádu))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor AFCO

- Stav diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI))
(stanovisko: CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu))

- Diferencovaná integrace (2018/2093(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON (článek 54 jednacího řádu))

výbor AGRI

- Prováděcí zpráva k nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (2018/2110(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), PETI)

výbor CULT

- Vzdělávání v digitální éře: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (2018/2090(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE)

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (2018/2119(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), REGI, FEMM)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (2018/2120(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), FEMM)

výbor ENVI

- Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2018/2108(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu))

výbor INTA

- Technologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (2018/2085(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE

- Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (2018/2088(INI))
(stanovisko: EMPL, ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu), REGI, JURI (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

výbor TRAN

- Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (2018/2089(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

- Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (2018/2096(INI))
výbory: AFCO, PETI
(stanovisko: JURI)

- Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (2018/2095(INI))
výbory: ECON, FEMM

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor LIBE

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a alžírskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a egyptskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a libanonskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a marockými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a tuniskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Státem Izrael o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a izraelskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a tureckými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Návrh na zahájení jednání o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a jordánskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. května 2018)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k souhrnné dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou (2018/2118(INI))

- Doporučení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, o obraně akademických svobod při vnější činnosti EU (2018/2117(INI))

- Doporučení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, o oblasti působnosti a mandátu zvláštních zástupců EU (2018/2116(INI))

- Doporučení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a Radě hodnotící následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (2018/2115(INI))

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí