Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg

15. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o povlačenju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor INTA odlučio je povići sljedeće izvješće o vlasitioj inicijativi:

- Prema novome trgovinskom okviru između Europske unije i Turske te modernizaciji carinske unije (2016/2031(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 53. Poslovnika)

Odluka o mijenjanju kategorije u nezakonodavno izvješće o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (2017/2023(INI))
(mišljenje: CULT (članak 54. Poslovnika)

Odobrenje za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2018/2097(INI))

Odbor CULT

- Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika EU-a (2018/2090(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE)

TAX3

- Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (2018/2121(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFCO

- Prijedlog o izmjeni Odluke Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (2018/2080(INL))
(mišljenje: PETI)

Odbor JURI

- Ubrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova (2018/2079(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor FEMM

- Usluge skrbi u EU-u za bolju jednakost spolova (2018/2077(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor AFCO

- Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
(mišljenje: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (2018/2113(INI))
(mišljenje: CONT, JURI)

- Provedba odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji (2018/2112(INI))
(mišljenje: JURI, LIBE)

- Provedba odredbi Ugovora o građanstvu EU-a (2018/2111(INI))
(mišljenje: LIBE, PETI)

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
(mišljenje: CONT, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mišljenje: BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (2018/2096(INI))
(mišljenje: JURI)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (2018/2099(INI))
(mišljenje: AFCO)

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (2018/2098(INI))

Odbor AGRI

- Izvješće o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), PETI)

Odbor CONT

- Ocjena uporabe proračuna EU-a za reformu javnog sektora (2018/2086(INI))
(mišljenje: REGI)

Odbor CULT

- Nova europska agenda za kulturu (2018/2091(INI))

Odbor DEVE

- Digitalizacija za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (2018/2083(INI))
(mišljenje: INTA)

- Razvojna pomoć EU-a u području obrazovanja (2018/2081(INI))

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (2018/2119(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), REGI, FEMM)

- Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (2018/2102(INI))
(mišljenje: INTA, AGRI)

- Godišnje izvješće ESB-a za 2017. (2018/2101(INI))

- Bankovna unija - godišnje izvješće za 2017. (2018/2100(INI))

- Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI))

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (2018/2120(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), FEMM)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO

- Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta uz pomoć razvoja carinske unije EU-a i upravljanja njome (2018/2109(INI))
(mišljenje: INTA)

Odbor INTA

- Provedba Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u (2018/2107(INI))
(mišljenje: AFET, DEVE)

- Izvješće o provedbi o trgovinskom stupu Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom (2018/2106(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Lanac blokova: trgovinska politika okrenuta budućnosti (2018/2085(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

- WTO: daljnje djelovanje (2018/2084(INI))
(mišljenje: DEVE)

Odbor ITRE

- Sveobuhvatna europska industrijska politika u području umjetne inteligencije i robotike (2018/2088(INI))
(mišljenje: EMPL, ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika), REGI, JURI (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

- Budućnost energetske politike EU-a, uključujući budućnost Ugovora o Euratomu (2018/2087(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI)

Odbor LIBE

- Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine (2018/2103(INI))

- Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje kontrola na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama (2018/2092(INI))

Odbor PETI

- Izvješće o godišnjem izvješću Europskog ombudsmana za 2017., članak 220. stavak 1. Poslovnika (2018/2105(INI))

- Izvješće o raspravama Odbora za predstavke tijekom 2017. godine, članak 216. stavak 7. (2018/2104(INI))

Odbor TRAN

- Autonomna vožnja u europskom prometu (2018/2089(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (članak 39. Poslovnika)

- Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
(mišljenje: BUDG, JURI (članak 39. Poslovnika))

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFCO

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
(mišljenje: CONT, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mišljenje: BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika))

Odbor AGRI

- Izvješće o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), PETI)

Odbor CULT

- Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika EU-a (2018/2090(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE)
Pridruženi odbori CULT

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (2018/2119(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), REGI, FEMM)

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (2018/2120(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), FEMM)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA

- Lanac blokova: trgovinska politika okrenuta budućnosti (2018/2085(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor ITRE

- Sveobuhvatna europska industrijska politika u području umjetne inteligencije i robotike (2018/2088(INI))
(mišljenje: EMPL, ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika), REGI, JURI (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor TRAN

- Autonomna vožnja u europskom prometu (2018/2089(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

- Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (2018/2096(INI))
odbori: AFCO, PETI
(mišljenje: JURI)

- Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI))
odbori: ECON, FEMM

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 108. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor LIBE

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Tunisa o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i tuniskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 113. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i ESVD-u o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike (2018/2118(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (2018/2117(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o djelokrugu i mandatu posebnih predstavnika EU-a (2018/2116(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeću za praćenje popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon Izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2018/2115(INI))

Posljednje ažuriranje: 14. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti