Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

15. Decizii privind anumite documente

Decizie de retragere a unui raport din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

INTA a decis retragerea următorului raport din proprie inițiativă:

- Către un nou cadru pentru schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Turcia între Uniunea Europeană și Turcia și modernizarea uniunii vamale (2016/2031(INI)
(aviz: EMPL (articolul 53 din Regulamentul de procedură))

Decizie de schimbare a categoriei în raport nelegislativ din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile de restituire transfrontaliere a lucrărilor de artă și a bunurilor culturale jefuite în cazul unor conflicte armate sau al unor războaie (2017/2023(INI))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Autorizația de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFET

- Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2018/2097(INI))

CULT

- Educația în era digitală: provocări, oportunități și lecții pentru elaborarea politicilor Uniunii (2018/2090(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE)

TAX3

- Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFCO

- Propunere de modificare a Deciziei 94/262/CESE, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (2018/2080(INL))
(aviz: PETI)

JURI

- Procedura accelerată de soluționare a litigiilor comerciale (2018/2079(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

FEMM

- Servicii de îngrijire în UE pentru o mai bună egalitate între sexe (2018/2077(INI))
(aviz: EMPL)

AFCO

- Punerea în practică a dispozițiilor juridice și a declarației comune de asigurare a controlului parlamentar al agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))
(aviz: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Punerea în practică a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (2018/2113(INI))
(aviz: CONT, JURI)

- Punerea în practică a dispozițiilor din tratat privind cooperarea consolidată (2018/2112(INI))
(aviz: JURI, LIBE)

- Punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului referitoare la cetățenia Uniunii (2018/2111(INI))
(aviz: LIBE, PETI)

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
(aviz: CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Integrare diferențiată (2018/2093(INI))
(aviz: BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI))
(aviz: JURI)

AFET

- Raportul anual privind implementarea politicii de securitate și apărare comune (2018/2099(INI))
(aviz: AFCO)

- Raport anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în domeniu (2018/2098(INI))

AGRI

- Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI)

CONT

- Evaluarea modului în care este folosit bugetul UE pentru reforma sectorului public (2018/2086(INI))
(aviz: REGI)

CULT

- Noua Agendă europeană pentru cultură (2018/2091(INI))

DEVE

- Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (2018/2083(INI))
(aviz: INTA)

- Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (2018/2081(INI))

ECON

- Semestrul european de coordonare a politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2119(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

- Raport anual privind politica de concurență (2018/2102(INI))
(aviz: INTA, AGRI)

- Raportul anual al BCE pe 2017 (2018/2101(INI))

- Uniunea bancară - raport anual pe 2018 (2018/2100(INI))

- Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI))

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2120(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), FEMM)

ENVI

- Implementarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2018/2108(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

IMCO

- Îmbunătățirea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a UE și a guvernanței acesteia (2018/2109(INI))
(aviz: INTA)

INTA

- Punerea în aplicare a Regulamentului SGP nr. 978/2012 (2018/2107(INI))
(aviz: AFET, DEVE)

- Raport de punere în aplicare privind pilonul referitor la comerț al Acordului de asociere cu America Centrală (2018/2106(INI))
(aviz: EMPL)

- Tehnologia blockchain: o politică comercială proactivă (2018/2085(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- OMC: calea de urmat (2018/2084(INI))
(aviz: DEVE)

ITRE

- O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (2018/2088(INI))
(aviz: EMPL, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Viitorul politicii energetice a UE, inclusiv viitorul Tratatului Euratom (2018/2087(INI))
(aviz: INTA, ENVI)

LIBE

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (2018/2103(INI))

- Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI))

PETI

- Raport referitor la raportul anual pe 2017 al Ombudsmanului European, articolul 220 alineatul (1) (2018/2105(INI))

- Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții în anul 2017, articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură (2018/2104(INI))

TRAN

- Condusul autonom în transportul european (2018/2089(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
aviz: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
(aviz: BUDG, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
(aviz: CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Integrare diferențiată (2018/2093(INI))
(aviz: BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

AGRI

- Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI)

CULT

- Educația în era digitală: provocări, oportunități și lecții pentru elaborarea politicilor Uniunii (2018/2090(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE)

ECON

- Semestrul european de coordonare a politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2119(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2120(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), FEMM)

ENVI

- Implementarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2018/2108(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

INTA

- Tehnologia blockchain: o politică comercială proactivă (2018/2085(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE

- O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (2018/2088(INI))
(aviz: EMPL, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)REGI, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

TRAN

- Condusul autonom în transportul european (2018/2089(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

- Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI))
comisii: AFCO, PETI
(aviz: JURI)

- Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI))
comisii: ECON, FEMM

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

LIBE

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile algeriene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile egiptene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocieilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile libaneze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile marocane competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor perivind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile tunisiene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Statul Israel privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile israeliene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile turce competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind Recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile iordaniene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFET

- Recomandare către Consiliu, Comisie și SEAE privind acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (2018/2118(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății academice în acțiunile externe ale UE (2018/2117(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (2018/2116(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și către Consiliu privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani de la Raportul PE referitor la comunicarea strategică a UE pentru contracararea propagandei difuzate de părți terțe împotriva sa (2018/2115(INI))

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate