Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

16. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 12 Ιουνίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0422/2018)· Axel Weber (αριθ. 0423/2018)· (*) (αριθ. 0424/2018)· (*) (αριθ. 0425/2018)· Stanislav Bergant (αριθ. 0426/2018)· (*) (αριθ. 0427/2018)· (*) (αριθ. 0428/2018)· (*) (αριθ. 0429/2018)· Marios Achelleos (αριθ. 0430/2018)· Demitrios Paicopolos (αριθ. 0431/2018)· (*) (αριθ. 0432/2018)· (*) (αριθ. 0433/2018)· (*) (αριθ. 0434/2018)· (*) (αριθ. 0435/2018)· Louis Ripault (αριθ. 0436/2018)· Tomasa Carpio Comino (αριθ. 0437/2018)· (*) (αριθ. 0438/2018)· Heinz Wilhelm Blesgen (αριθ. 0439/2018)· Manolo Montalti (αριθ. 0440/2018)· (*) (αριθ. 0441/2018)· Stefano Badiali (αριθ. 0442/2018)· Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (αριθ. 0443/2018)· Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (αριθ. 0444/2018)· Sebastian Günther (αριθ. 0445/2018)· (*) (αριθ. 0446/2018)· (*) (αριθ. 0447/2018)· Thomas Engelbrecht (αριθ. 0448/2018)· (*) (αριθ. 0449/2018)· (*) (αριθ. 0450/2018)· (*) (αριθ. 0451/2018)· (*) (αριθ. 0452/2018)· (*) (αριθ. 0453/2018)· (*) (αριθ. 0454/2018)· Remedios Vivas Carvajal (αριθ. 0455/2018)· Jesús Pizarro Gordillo (αριθ. 0456/2018)· (*) (αριθ. 0457/2018)· (*) (αριθ. 0458/2018)· Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (αριθ. 0459/2018)· Dimitrios Trakas (αριθ. 0460/2018)· Marco Ricci (αριθ. 0461/2018)· Marco Bava (αριθ. 0462/2018)· Maria Anna Avouri (αριθ. 0463/2018)· Radosveta Vassileva (αριθ. 0464/2018)· Peter Tot-Đerđ (αριθ. 0465/2018)· (*) (αριθ. 0466/2018)· Francisco Javier Rosell Felipe (αριθ. 0467/2018)· Colin Evers (αριθ. 0468/2018)· (*) (αριθ. 0469/2018)· Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (αριθ. 0470/2018)· (*) (αριθ. 0471/2018)· (*) (αριθ. 0472/2018)· Fernando García González (αριθ. 0473/2018)· (*) (αριθ. 0474/2018)· Georgi Avramov (αριθ. 0475/2018)· (*) (αριθ. 0476/2018)· (*) (αριθ. 0477/2018)· (*) (αριθ. 0478/2018)· Efstathios Kouteris (αριθ. 0479/2018)· Diego Profili (αριθ. 0480/2018)· (*) (αριθ. 0481/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου