Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - Straatsburg

16. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 12 juni 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 0422/2018); Axel Weber (nr. 0423/2018); (*) (nr. 0424/2018); (*) (nr. 0425/2018); Stanislav Bergant (nr. 0426/2018); (*) (nr. 0427/2018); (*) (nr. 0428/2018); (*) (nr. 0429/2018); Marios Achelleos (nr. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (nr. 0431/2018); (*) (nr. 0432/2018); (*) (nr. 0433/2018); (*) (nr. 0434/2018); (*) (nr. 0435/2018); Louis Ripault (nr. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (nr. 0437/2018); (*) (nr. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (nr. 0439/2018); Manolo Montalti (nr. 0440/2018); (*) (nr. 0441/2018); Stefano Badiali (nr. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (nr. 0444/2018); Sebastian Günther (nr. 0445/2018); (*) (nr. 0446/2018); (*) (nr. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (nr. 0448/2018); (*) (nr. 0449/2018); (*) (nr. 0450/2018); (*) (nr. 0451/2018); (*) (nr. 0452/2018); (*) (nr. 0453/2018); (*) (nr. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (nr. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (nr. 0456/2018); (*) (nr. 0457/2018); (*) (nr. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (nr. 0459/2018); Dimitrios Trakas (nr. 0460/2018); Marco Ricci (nr. 0461/2018); Marco Bava (nr. 0462/2018); Maria Anna Avouri (nr. 0463/2018); Radosveta Vassileva (nr. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (nr. 0465/2018); (*) (nr. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (nr. 0467/2018); Colin Evers (nr. 0468/2018); (*) (nr. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (nr. 0470/2018); (*) (nr. 0471/2018); (*) (nr. 0472/2018); Fernando García González (nr. 0473/2018); (*) (nr. 0474/2018); Georgi Avramov (nr. 0475/2018); (*) (nr. 0476/2018); (*) (nr. 0477/2018); (*) (nr. 0478/2018); Efstathios Kouteris (nr. 0479/2018); Diego Profili (nr. 0480/2018); (*) (nr. 0481/2018).

Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid