Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (внесени предложения за резолюция)
 3.Борба с корупцията (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов
  
4.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб
  
4.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (гласуване)
  
7.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набил Раджаб (гласуване)
  
7.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (гласуване)
  
7.4.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии ***I (гласуване)
  
7.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)
  
7.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
7.8.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  
7.9.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора ***I (гласуване)
  
7.10.Възражение срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (гласуване)
  
7.11.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (гласуване)
  
7.12.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (гласуване)
  
7.13.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на Парламента
 13.Внесени документи
 14.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 15.Решения относно някои документи
 16.Петиции
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (265 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от гласувания (102 kb) Резултати от поименно гласуване (643 kb) 
 
Протокол (90 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (42 kb) Резултати от поименно гласуване (57 kb) 
 
Протокол (340 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (553 kb) Резултати от поименно гласуване (935 kb) 
Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност