Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (indgivne beslutningsforslag)
 3.Bekæmpelse af korruption (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov
  4.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab
  4.3.Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  7.1.Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (afstemning)
  7.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)
  7.3.Situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn (afstemning)
  7.4.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (afstemning)
  7.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)
  7.7.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  7.8.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  7.9.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren ***I (afstemning)
  7.10.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (afstemning)
  7.11.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)
  7.12.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (afstemning)
  7.13.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Modtagne dokumenter
 14.Større forespørgsler (forhandling)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Andragender
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (227 kb) Deltagerliste (59 kb) Afstemningsresultater (93 kb) Afstemning ved navneopråb (643 kb) 
 
Protokol (85 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (34 kb) Afstemning ved navneopråb (55 kb) 
 
Protokol (310 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (523 kb) Afstemning ved navneopråb (909 kb) 
Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik