Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Korruptsioonivastane võitlus (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga
  
4.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
  
4.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga (hääletus)
  
7.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)
  
7.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused (hääletus)
  
7.4.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll ***I (hääletus)
  
7.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)
  
7.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris ***I (hääletus)
  
7.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas ***I (hääletus)
  
7.9.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut ***I (hääletus)
  
7.10.Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (hääletus)
  
7.11.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (hääletus)
  
7.12.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (hääletus)
  
7.13.ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamendi koosseis
 13.Esitatud dokumendid
 14.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Petitsioonid
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (93 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (643 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (49 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (57 kb) 
 
Protokoll (299 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (561 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (914 kb) 
Viimane päevakajastamine: 14. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika