Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Korruption torjunta (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus
  
4.2.Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus
  
4.3.Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (äänestys)
  
7.2.Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)
  
7.3.Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (äänestys)
  
7.4.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (äänestys)
  
7.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)
  
7.7.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
7.8.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttaminen siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttaminen siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta ***I (äänestys)
  
7.9.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen ***I (äänestys)
  
7.10.Vastalause komission delegoituun asetukseen kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (äänestys)
  
7.11.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (äänestys)
  
7.12.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (äänestys)
  
7.13.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Parlamentin kokoonpano
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Vetoomukset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istunnon päättäminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (59 kb) Äänestysten tulokset (94 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (643 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (35 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (77 kb) 
 
Pöytäkirja (303 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (511 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (913 kb) 
Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö