Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Walka z korupcją (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa
  
4.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba
  
4.3.Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  
7.1.Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (głosowanie)
  
7.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (głosowanie)
  
7.3.Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci (głosowanie)
  
7.4.Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I (głosowanie)
  
7.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  
7.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  
7.8.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  
7.9.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze ***I (głosowanie)
  
7.10.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (głosowanie)
  
7.11.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (głosowanie)
  
7.12.Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (głosowanie)
  
7.13.Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r. (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład Parlamentu
 13.Składanie dokumentów
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Petycje
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (229 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowania (94 kb) Wyniki głosowań imiennych (643 kb) 
 
Protokół (86 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (56 kb) 
 
Protokół (313 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (521 kb) Wyniki głosowań imiennych (914 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności