Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (predložené návrhy uznesení)
 3.Boj proti korupcii (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova
  
4.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba
  
4.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  
7.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (hlasovanie)
  
7.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)
  
7.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (hlasovanie)
  
7.4.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (hlasovanie)
  
7.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (hlasovanie)
  
7.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
7.8.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  
7.9.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví ***I (hlasovanie)
  
7.10.Námietka proti delegovanému nariadeniu: opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (hlasovanie)
  
7.11.Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (hlasovanie)
  
7.12.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (hlasovanie)
  
7.13.Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Predloženie dokumentov
 14.Väčšie interpelácie (rozprava)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Petície
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledky hlasovania (93 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (643 kb) 
 
Zápisnica (87 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (39 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (57 kb) 
 
Zápisnica (309 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (524 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (916 kb) 
Posledná úprava: 14. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia