Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Boj proti korupciji (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova
  
4.2.Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba
  
4.3.Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (glasovanje)
  
7.2.Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)
  
7.3.Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (glasovanje)
  
7.4.Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (glasovanje)
  
7.6.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)
  
7.7.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  
7.8.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  
7.9.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju ***I (glasovanje)
  
7.10.Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (glasovanje)
  
7.11.Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (glasovanje)
  
7.12.Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (glasovanje)
  
7.13.Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Sestava Parlamenta
 13.Predložitev dokumentov
 14.Večje interpelacije (razprava)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Peticije
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Zaključek seje
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (225 kb) Seznam navzočih (59 kb) Izidi glasovanj (93 kb) Izid poimenskega glasovanja (643 kb) 
 
Zapisnik (85 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (34 kb) Izid poimenskega glasovanja (58 kb) 
 
Zapisnik (296 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (506 kb) Izid poimenskega glasovanja (913 kb) 
Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov