Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Korruptionsbekämpning (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov
  
4.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
  
4.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (omröstning)
  
7.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (omröstning)
  
7.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (omröstning)
  
7.4.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (omröstning)
  
7.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  
7.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  
7.8.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  
7.9.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn ***I (omröstning)
  
7.10.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (omröstning)
  
7.11.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (omröstning)
  
7.12.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (omröstning)
  
7.13.Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Inkomna dokument
 14.Större interpellationer (debatt)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Framställningar
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (231 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (93 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (643 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (34 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (56 kb) 
 
Protokoll (306 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (519 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (912 kb) 
Senaste uppdatering: 14 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy