Index 
Jegyzőkönyv
PDF 527kWORD 40k
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0288/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
23.bek.bek.eredeti szövegNSz+455, 106, 59
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+485, 76, 66
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0288/2018ECR
B8-0289/2018Verts/ALE
B8-0290/2018S&D
B8-0291/2018PPE
B8-0296/2018ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:zárószavazás (RC-B8-0288/2018)
EFDD:23.bek.

 2. A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0280/2018 (PPE, ECR)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)ESz-285, 339, 10
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0281/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+479, 97, 58
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0280/2018ECR
B8-0281/2018Verts/ALE
B8-0282/2018S&D
B8-0283/2018EFDD
B8-0284/2018PPE
B8-0286/2018GUE/NGL
B8-0287/2018ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:zárószavazás (RC-B8-0281/2018)

 3. A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0292/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
3.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+554, 51, 31
2/NSz+446, 111, 73
14.bek.bek.eredeti szövegkül.+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0292/2018Verts/ALE
B8-0293/2018ECR
B8-0294/2018S&D
B8-0295/2018PPE
B8-0297/2018GUE/NGL
B8-0298/2018ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:3.bek.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR:3.bek.
PPE:14.bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
3.bek.
1.rész„emlékeztet arra, hogy a menekülttáborokban orvosi és pszichológiai segítséget kell nyújtani, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok – többek között a nők és a gyermekek – igényeihez igazítva; kéri a támogató szolgáltatások bővítését a nemi erőszak és a szexuális támadások áldozatai számára; ragaszkodik ahhoz, hogy a nők és a lányok számára biztosítsanak hozzáférést a szexuális és reproduktív egészséggel,”
2.rész„többek között a fogamzásgátlással és a biztonságos abortusszal kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz;”
Egyéb
Roberta Metsola és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra visszavonta aláírását az RC-B8-0292/2018 sz. közös állásfoglalási indítványról.

 4. A kultúrához való hozzáférés strukturális és pénzügyi korlátai 

Jelentés: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+583, 49, 7

 5. A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt ***I 

Jelentés: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat45EFDDNSz-94, 528, 13
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás44bizottságNSz+519, 112, 8
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD, ENF:45.mód.

 6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I 

Jelentés: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1
4-8
10
12-13
bizottság+
Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás2bizottságESz+380, 195, 60
3bizottságNSz+356, 278, 2
14bizottságNSz+412, 205, 15
1. cikk, 1. albek., 1. pont, ii a. alpont (új)
2006/1/EK irányelv
2. cikk, 1. bek., ab) pont (új)
16=
22=
S&D,
Verts/ALE
-
1. cikk, 1. albek., 1. pont, b) alpont
2006/1/EK irányelv
2. cikk, 1a. bek.
15=
21=
S&D,
Verts/ALE
ESz-249, 382, 5
9TbizottságNSz+403, 227, 7
11bizottságNSz+407, 221, 7
1. cikk, 1. albek., 2. pont
2006/1/EK irányelv
3. cikk, 1a. bek. (új)
17=
23=
S&D,
Verts/ALE
ESz-301, 330, 4
1. cikk, 1. albek., 3a. pont (új)
2006/1/EK irányelv
5b. cikk (új)
18=
24=
S&D,
Verts/ALE
-
1. cikk, 1. albek. 3b. pont (új)
2006/1/EK irányelv
5c. cikk (új)
19=
25=
S&D,
Verts/ALE
-
1a. cikk (új)
1071/2009/EK rendelet
6. cikk, 1. bek., 3. albek., b) pont, va. alpont (új)
20=
26=
S&D,
Verts/ALE
ESz-270, 334, 27
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+353, 257, 26
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:3., 9., 11., 14. mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
S&D:2., 3., 9., 11., 14. mód.

 7. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I 

Jelentés: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Szavazás: határozat intézményközi tárgyalások megkezdésérőlNSz-263, 343, 24
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D, EFDD, Verts/ALE: zárószavazás
Egyéb
A szavazást az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően a Verts/ALE képviselőcsoport és az alábbi képviselők kérték:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Wölken, Viotti, Fleckenstein, Childers, Maria João Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Kofod, Vaughan, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Corbett, Jauregui, Gabelic, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Maurin, Christensen, Schaldemose, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Piri, Tang, Blinkeviciute, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Regner, Graswander-Hainz, Jongerius, Palmer, Mayer, Moody, David Martin, Howarth, Weidenholzer, Kadenbach, Freund, Griffin, Javi López, Dance, Khan, Honeyball, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Jan Keller.

 8. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében ***I 

Jelentés: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Szavazás: határozat intézményközi tárgyalások megkezdésérőlNSz-185, 428, 9
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D, EFDD, Verts/ALE: zárószavazás
Egyéb
A szavazást az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően a Verts/ALE képviselőcsoport és az alábbi képviselők kérték:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzalez Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou,Kuneva, Le Hyaric, Lopez Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Van Dalen, Stevens, Demesmaeker, Bossuyt, Loones, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Corbett, Jauregui, Gabelic, Dance, Griffin, Khan, Honeyball, Blinkeviciute, Javi López, Wölken, Jan Keller, Piri, Tang, Viotti, Fleckenstein, Childers, Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Vaughan, Kofod, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Gloanec Maurin, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Christensen, Schaldemose, Hedh, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Edouard Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Weidenholzer, Graswander-Hainz, Kadenbach, Freund, Palmer, Moody, Mayer, David Martin, Griffin, Howarth, Regner, Jongerius, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein.

 9. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel ***I 

Jelentés: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Szavazás: határozat intézményközi tárgyalások megkezdésérőlNSz-231, 371, 16
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D, Verts/ALE: zárószavazás
Egyéb
A szavazást az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően a Verts/ALE képviselőcsoport és az alábbi képviselők kérték:
Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Kouroumbashev, Stanishev, Grapini, Pavel, Popa, Nica, Boştinaru, Liberadzki, Frunzulică, Gierek, Geringer de Oedenberg*, Nekov, Cristea, Tănăsescu, Łybacka, Zemke, Novakov, Urutchev, Ademov, Maydell, Tomc, Maletić, Ruas, Bogovič, Kovatchev, Nagy, Malinov, Zver, Zahradil, Hoc, Krupa, Jurek, Czesak, Dzhambazki, Złotowski, Henkel, Trebesius, Sulík, Hyusmenova, Kyuchyuk, Mihaylova, Ali.
* visszavont aláírás

 10. Kifogás az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0299/2018 (a Parlament tagjai többségének szavazata szükséges)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0299/2018
(PECH bizottság)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)ESz+484, 77, 15

 11. Grúzia által elfoglalt területek tíz évvel az orosz invázió után 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0275/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0275/2018PPE
B8-0276/2018ECR
B8-0277/2018ALDE
B8-0278/2018GUE/NGL
B8-0279/2018Verts/ALE
B8-0285/2018S&D
Egyéb
Jan Zahradil (ECR képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0275/2018. sz. közös állásfoglalásra irányuló indítványt.
Viktor Uspaskich visszavonta aláírását az RC-B8-0275/2018 sz. közös állásfoglalási indítványról.

 12. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0274/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0274/2018
(DEVE bizottság)
8.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
10.bek. után3Verts/ALE-
11.bek.bek.eredeti szövegkül.+
16.bek. után1PPEESz+279, 268, 18
18.bek. után4Verts/ALEESz+279, 250, 24
19.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz-233, 319, 4
22.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz-226, 315, 17
23.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+288, 259, 6
26.bek.bek.eredeti szövegkül.+
27.bek.5Verts/ALE-
N.preb. után2Verts/ALErész.
1/ESz+334, 200, 16
2-
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:19.bek.
GUE/NGL:11., 26. bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
8.bek.
1.rész„ragaszkodik ahhoz, hogy a Cotonoui Megállapodás alapvető elemeit – az emberi jogok és alapvető szabadságok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint a jó kormányzás – a 2020 utáni együttműködés alapjaként megtartsák, és azok az alapmegállapodás és a regionális paktumok és jegyzőkönyvek szerves részét képezzék; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a megbízatás emberi jogi részében konkrétan foglalja bele a nemen, fajon vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetés tilalmát,”
2.rész„valamint a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat az 1995-ös Pekingi Cselekvési Platformnak és a felülvizsgálati konferenciák eredményeinek megfelelően;”
22.bek.
1.rész„hangsúlyozza, hogy a civil társadalom bevonását az általa betöltött különböző szerepek elismerése köré kell építeni, és a megállapodásban játszott teljes értékű szerepét meg kell növelni;”
2.rész„ragaszkodik ahhoz, hogy a civil társadalom teljes körű részvétele egy külön cikk által létrehozott megállapodás kötelező eleme legyen;”
23.bek.
1.rész„hangsúlyozza, hogy a hatékony fejlesztési együttműködés elveit teljes mértékben be kell építeni az új AKCS–EU partnerségi megállapodásba, és az egyes országok felelősségvállalása, az eredményekre történő összpontosítás, a fejlődési folyamat teljes körűsége, az átláthatóság és a kölcsönös elszámoltathatóság biztosítására vonatkozó rendelkezéseknek kell a megállapodás és a regionális jegyzőkönyvek sarokkövének lenniük; kiemeli, hogy a támogatáselosztás tekintetében földrajzilag kiegyensúlyozott megközelítést kell biztosítani, jelentős mértékben összpontosítva a legkevésbé fejlett országokra és az instabil államokra;”
2.rész„véleménye szerint az, hogy a támogatáselosztást az EU-val a migrációs kérdésekben való együttműködéshez kötik, nem egyeztethető össze az elfogadott fejlesztéshatékonysági alapelvekkel;”
S&D:
2.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „hiányával” és „bonyolultságával”
2.résza fenti szövegrész

 13. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
15.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz+267, 209, 66
35.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz-50, 483, 3
36.bek.bek.eredeti szövegNSz-210, 289, 29
40.bek.1PPE+
67.bek.2PPEESz-253, 258, 7
68.bek.3PPEESz+257, 246, 12
75.bek.bek.eredeti szövegkül.-
AB.preb.bek.eredeti szövegkül.+
AD.preb.bek.eredeti szövegkül.+
AK.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz-228, 271, 10
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+359, 110, 21
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:35.bek. (2. rész), 36. bek.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:15., 36., 75. bek., AB., AD. preb.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
35.bek.
1.rész„hangsúlyozza a hatékonyság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság fontosságát az uniós jog uniós intézmények általi megszövegezésében és alkalmazásában; hangsúlyozza különösen a demokratikus elszámoltathatóság elvét – és a Parlament szerepét annak biztosításában –, valamint az uniós polgárok jogát az igazságszolgáltatáshoz és a megfelelő ügyintézéshez, az EU Alapjogi Chartája 41. és 47. cikkében foglaltaknak megfelelően; rámutat, hogy ezek a jogok és elvek megkövetelik, hogy a polgárok megfelelően és könnyen hozzáférjenek az őket érintő jogi aktusok tervezeteihez; emlékeztet arra, hogy e jogokat és elveket a tagállamoknak is elsődleges fontosságúként kell figyelembe venniük az uniós jog végrehajtását célzó jogi aktusok tervezeteire irányuló javaslataik kapcsán;”
2.rész„ezért felszólít arra, hogy a Parlament kapjon alapvető ellenőrzést az EU-t, a tagállamokat és a polgárokat érintő jelentős, például a nemzeti költségvetésekről és reformokról szóló döntések felett;”
AK.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „amely jelenségek szorosan kapcsolódnak a közszolgáltatásokat, például az egészségügyet, az oktatást, a szociális szolgálatokat és a jóléti ellátásokat érintő költségvetési megszorításokhoz;”
2.résza fenti szövegrész
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat