Index 
Proces-verbal
PDF 516kWORD 33k
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainean, Oleg Sențov 

Propuneri de rezoluție: B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0288/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 23§text originalAN+455, 106, 59
vot: rezoluție (întregul text)AN+485, 76, 66
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0288/2018ECR
B8-0289/2018Verts/ALE
B8-0290/2018S&D
B8-0291/2018PPE
B8-0296/2018ALDE
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:vot final (RC-B8-0288/2018)
EFDD:§ 23

 2. Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab 

Propuneri de rezoluție: B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0280/2018
(PPE, ECR)
vot: rezoluție (întregul text)VE-285, 339, 10
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0281/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
vot: rezoluție (întregul text)AN+479, 97, 58
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0280/2018ECR
B8-0281/2018Verts/ALE
B8-0282/2018S&D
B8-0283/2018EFDD
B8-0284/2018PPE
B8-0286/2018GUE/NGL
B8-0287/2018ALDE
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:vot final (RC-B8-0281/2018)

 3. Situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor 

Propuneri de rezoluție: B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0292/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 3§text originaldiv
1/AN+554, 51, 31
2/AN+446, 111, 73
§ 14§text originalvs+
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0292/2018Verts/ALE
B8-0293/2018ECR
B8-0294/2018S&D
B8-0295/2018PPE
B8-0297/2018GUE/NGL
B8-0298/2018ALDE
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:§ 3
Solicitări de vot separat
ECR:§ 3
PPE:§ 14
Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 3
Prima parte„reamintește nevoia de asistență medicală și psihologică care să fie oferită în taberele de refugiați, adaptată în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei și copii; solicită servicii care să sprijine mai bine victimele violurilor și ale agresiunii sexuale; insistă ca toate femeile și fetele să aibă acces la informații și servicii privind sănătatea sexuală și reproductivă,”
A doua parte„inclusiv la contracepție și la avorturi în condiții de siguranță;”
Diverse:
Roberta Metsola și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-0292/2018.

 4. Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură 

Raport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+583, 49, 7

 5. Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I 

Raport: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei
Propunere de respingere a propunerii Comisiei45EFDDAN-94, 528, 13
Acord provizoriu
Acord provizoriu44comisiaAN+519, 112, 8
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD, ENF:amendamentul 45

 6. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I 

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1
4-8
10
12-13
comisia+
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot separat2comisiaVE+380, 195, 60
3comisiaAN+356, 278, 2
14comisiaAN+412, 205, 15
Articolul 1 alineatul (1) punctul 1 litera a ii (nou)
Directiva 2006/1/CE
Articolul 2 – § 1 – punctul a c (nou)
16=
22=
S&D,
Verts/ALE
-
Articolul 1 alineatul (1) punctul 1 litera (b)
Directiva 2006/1/CE
Articolul 2 § 1a
15=
21=
S&D,
Verts/ALE
VE-249, 382, 5
9ScomisiaAN+403, 227, 7
11comisiaAN+407, 221, 7
Articolul 1 alineatul (1) punctul 2
Directiva 2006/1/CE
Articolul 3 § 1a (nou)
17=
23=
S&D,
Verts/ALE
VE-301, 330, 4
Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 a (nou)
Directiva 2006/1/CE
Articolul 5 c (nou)
18=
24=
S&D,
Verts/ALE
-
Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 b (nou)
Directiva 2006/1/CE
Articolul 5 c (nou)
19=
25=
S&D,
Verts/ALE
-
Articolul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 6 § 1 alineatul (3) litera (b) subpunctul v a (nou)
20=
26=
S&D,
Verts/ALE
VE-270, 334, 27
vot: propunerea ComisieiAN+353, 257, 26
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:amendamentele 3, 9, 11, 14
Solicitări de vot separat
S&D:amendamentele 2, 3, 9, 11 , 14

 7. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I 

Raport: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: decizie de a iniția negocieri interinstituționaleAN-263, 343, 24
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D, EFDD, Verts/ALE: vot final
Diverse:
Vot solicitat în conformitate cu articolul 69 c din Regulamentul de procedură de către Grupul Verts/ALE și următorii deputați:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Wölken, Viotti, Fleckenstein, Childers, Maria João Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Kofod, Vaughan, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Corbett, Jauregui, Gabelic, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Maurin, Christensen, Schaldemose, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Piri, Tang, Blinkeviciute, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Regner, Graswander-Hainz, Jongerius, Palmer, Mayer, Moody, David Martin, Howarth, Weidenholzer, Kadenbach, Freund, Griffin, Javi López, Dance, Khan, Honeyball, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Jan Keller.

 8. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor ***I 

Raport: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: decizie de a iniția negocieri interinstituționaleAN-185, 428, 9
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D, EFDD, Verts/ALE: vot final
Diverse:
Vot solicitat în conformitate cu articolul 69 c din Regulamentul de procedură de către Grupul Verts/ALE și următorii deputați:
Agea, Aiuto, Corrao, Tamburrano, Castaldo, Pedicini, Zullo, D’Amato, Beghin, Ferrara, Valli, Adinolfi, Evi, Lundgren, Winberg, Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzalez Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou,Kuneva, Le Hyaric, Lopez Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Van Dalen, Stevens, Demesmaeker, Bossuyt, Loones, Detjen, Lange, Rodust, Leinen, Krehl, Corbett, Jauregui, Gabelic, Dance, Griffin, Khan, Honeyball, Blinkeviciute, Javi López, Wölken, Jan Keller, Piri, Tang, Viotti, Fleckenstein, Childers, Rodrigues, Gomes, Post, Smolkova, Vaughan, Kofod, Gentile, Hedh, Ward, dos Santos, Sippel, Schuster, Werner, von Weizsäcker, Kohn, Hoffmann, Köster, Kammerevert, Kaufmann, Westphal, Bayet, Tarabella, Arena, Van Brempt, Melior, Lietz, Preuß, Geier, Peter Simon, Neuser, Noichl, Siôn Simon, Mamikins, Delvaux, Gloanec Maurin, Stihler, Panzeri, Gebhardt, Christensen, Schaldemose, Hedh, Ludvigsson, Guteland, Ulvskog, Balas, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peillon, Maurel, Manscour, Rozière, Thomas, Andrieu, Denanot, Edouard Martin, Guillaume, Berès, Lucy Anderson, Kirton-Darling, Moraes, Weidenholzer, Graswander-Hainz, Kadenbach, Freund, Palmer, Moody, Mayer, David Martin, Griffin, Howarth, Regner, Jongerius, Cofferati, Paolucci, Sassoli, Zanonato, Schlein.

 9. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector ***I 

Raport: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: decizie de a iniția negocieri interinstituționaleAN-231, 371, 16
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D, Verts/ALE: vot final
Diverse:
Vot solicitat în conformitate cu articolul 69 c din Regulamentul de procedură de către Grupul Verts/ALE și următorii deputați:
Bach, Riquet, Rochefort, Griesbeck, Lalonde, Cornillet, Cavada, Arthuis, Deprez, Ries, Michel, Rohde, Koch, Collin-Langen, Schulze, Gräßle, Schwab, Langen, Gahler, Lins, Pieper, Mann, Liese, Gieseke, Ferber, Radtke, Zeller,Cadec, Sander, Danjean, Didier, Juvin, Rolin, Arimont, Belet, Proust, Dati, Hortefeux, Muselier, Alliot-Marie, Grossetête, Lavrilleux, Joulaud, Lamassoure, Saïfi, Morano, Morin-Chartier, Ponga, Dantin, Delahaye, Cicu, Comi, Maullu, Gardini, Mussolini, Patriciello, Cirio, Martusciello, Matera, Salini, La Via, Dorfmann, McAllister, Voss, Caspary, Jahr, Wieland, Niebler, Quisthoudt-Rowohl, Verheyen, Hohlmeier, Brok, Kuhn,Vandenkendelaere, Engel, Arimont, Becker, Reding, Martina Anderson, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso, De Jong, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, Gonzales Penas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ni Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Kari, Sakorafa, Sanchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martinez, Urban Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Kouroumbashev, Stanishev, Grapini, Pavel, Popa, Nica, Boştinaru, Liberadzki, Frunzulică, Gierek, Geringer de Oedenberg*, Nekov, Cristea, Tănăsescu, Łybacka, Zemke, Novakov, Urutchev, Ademov, Maydell, Tomc, Maletić, Ruas, Bogovič, Kovatchev, Nagy, Malinov, Zver, Zahradil, Hoc, Krupa, Jurek, Czesak, Dzhambazki, Złotowski, Henkel, Trebesius, Sulík, Hyusmenova, Kyuchyuk, Mihaylova, Ali.
* semnătură retrasă

 10. Obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului 

Propunere de rezoluție: B8-0299/2018 (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluție B8-0299/2018
(Comisia PECH)
vot: rezoluție (întregul text)VE+484, 77, 15

 11. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă 

Propuneri de rezoluție: B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0275/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0275/2018PPE
B8-0276/2018ECR
B8-0277/2018ALDE
B8-0278/2018GUE/NGL
B8-0279/2018Verts/ALE
B8-0285/2018S&D
Diverse
Jan Zahradil (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-0275/2018.
Viktor Uspaskich și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-0275/2018.

 12. Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP 

Propunere de rezoluție: B8-0274/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea de rezoluție B8-0274/2018
(Comisia DEVE)
§ 8§text originaldiv
1+
2+
După § 103Verts/ALE-
§ 11§text originalvs+
După § 161PPEVE+279, 268, 18
După § 184Verts/ALEVE+279, 250, 24
§ 19§text originalvs/VE-233, 319, 4
§ 22§text originaldiv
1+
2/VE-226, 315, 17
§ 23§text originaldiv
1+
2/VE+288, 259, 6
§ 26§text originalvs+
§ 275Verts/ALE-
După considerentul N2Verts/ALEdiv
1/VE+334, 200, 16
2-
vot: rezoluție (întregul text)+
Solicitări de vot separat
PPE:§ 19
GUE/NGL:§§ 11, 26
Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 8
Prima parte„insistă asupra faptului că elementele esențiale ale Acordului de la Cotonou - respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernări - trebuie să rămână la baza cooperării după 2020 și să facă parte integrantă din acordul de bază și din pactele și protocoalele regionale; solicită Comisiei și Consiliului includă explicit în partea mandatului referitoare la drepturile omului, dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă, orientare sexuală”
A doua parte„sau identitate de gen, precum și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile conexe, conform Platformei de acțiune de la Beijing din 1995 și rezultatelor conferințelor de revizuire;”
§ 22
Prima parte„subliniază că implicarea societății civile ar trebui să se bazeze pe recunoașterea diferitelor roluri pe care le are, precum și că rolul său ca actor cu drepturi depline în cadrul acordului ar trebui accentuat;”
A doua parte„insistă asupra faptului că participarea deplină a societății civile ar trebui să fie stipulată ca element obligatoriu al acordului, într-un articol special;”
§ 23
Prima parte„subliniază că principiile cooperării eficace pentru dezvoltare integrate în totalitate în noul acord de parteneriat ACP-UE și că la baza acordului și a protocoalelor regionale ar trebui să stea o serie de dispoziții care să asigure aproprierea la nivel de țară, axarea pe rezultate, caracterul incluziv al procesului de dezvoltare, transparența și răspunderea reciprocă; subliniază necesitatea unei abordări geografic echilibrate în alocarea ajutorului, axată cu precădere asupra statelor celor mai puțin dezvoltate sau fragile;”
A doua parte„consideră că condiționarea alocării ajutorului și a cooperării cu UE de aspecte legate de migrație nu este compatibilă cu principiile eficacității dezvoltării convenite;”
S&D:
amendamentul 2
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „lipsa” și „complexe”
A doua parteaceste cuvinte

 13. Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 15§text originalvs/VE+267, 209, 66
§ 35§text originaldiv
1+
2/AN-50, 483, 3
§ 36§text originalAN-210, 289, 29
§ 401PPE+
§ 672PPEVE-253, 258, 7
§ 683PPEVE+257, 246, 12
§ 75§text originalvs-
Considerentul AB§text originalvs+
Considerentul AD§text originalvs+
Considerentul AK§text originaldiv
1+
2/VE-228, 271, 10
vot: rezoluție (întregul text)AN+359, 110, 21
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:§ 35 (a doua parte), § 36
Solicitări de vot separat
PPE:§§ 15, 36, 75, considerentele AB, AD
Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 35
Prima parte„subliniază importanța crucială a eficienței, transparenței și responsabilității în procesul de elaborare și aplicare a dreptului UE de către instituțiile UE; evidențiază, în special, principiul responsabilității democratice și rolul Parlamentului în asigurarea ei, precum și dreptul cetățenilor UE la justiție și la bună administrare, prevăzut la articolele 41 și 47 din CDFUE; evidențiază faptul că, în conformitate cu aceste drepturi și principii, cetățenii trebuie să beneficieze de acces adecvat și facil la proiectele de acte juridice care îi privesc; reamintește că aceleași drepturi și principii ar trebui, de asemenea, să fie de o importanță majoră pentru statele membre atunci când propun proiecte de acte legislative cu obiectivul de a pune în aplicare dreptul UE;”
A doua parte„solicită, prin urmare, ca Parlamentului să i se acorde un control de bază asupra deciziilor majore care afectează UE, statele membre și cetățenii săi, cum ar fi deciziile privind bugetele naționale și reformele;”
considerentul AK
Prima parteÎntregul text, cu excepția cuvintelor: „fenomene care sunt strâns legate de reducerile bugetare care afectează serviciile publice, în domenii cum ar fi asistența medicală, educația, serviciile sociale și prestațiile sociale;”
A doua parteaceste cuvinte
Ultima actualizare: 20 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate