Indeks 
Zapisnik
PDF 302kWORD 85k
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Borba protiv korupcije (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Rusija, posebice slučaj političkog zatvorenika Olega Sencova
  
4.2.Stanje ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba
  
4.3.Položaj izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teški uvjeti kojima su izložena djeca
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Glasovanje
  
7.1.Rusija, posebice slučaj političkog zatvorenika Olega Sencova (glasovanje)
  
7.2.Stanje ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (glasovanje)
  
7.3.Položaj izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teški uvjeti kojima su izložena djeca (glasovanje)
  
7.4.Strukturne i financijske prepreke za dostupnost kulturnih sadržaja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije ***I (glasovanje)
  
7.6.Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (glasovanje)
  
7.7.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)
  
7.8.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Izmjena Uredbe (EZ) br.561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)
  
7.9.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru ***I (glasovanje)
  
7.10.Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (glasovanje)
  
7.11.Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (glasovanje)
  
7.12.Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a (glasovanje)
  
7.13.Praćenje primjene zakonodavstva EU-a 2016. (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Sastav Parlamenta
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Predstavke
 17.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 18.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 20.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))

Rasprava je održana 12. lipnja 2018. (točka 15 zapisnika od 12.6.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska i Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o odcijepljenim gruzijskim regijama deset godina nakon rata s Rusijom (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru i Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 14.6.2018..


3. Borba protiv korupcije (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000021/2018) koje je postavio Ingeborg Gräßle, u ime Odbora CONT, Komisiji: Borba protiv korupcije (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (umjesto podnositelja) obrazložio je pitanje.

Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Julia Pitera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Wolf Klinz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Benedek Jávor, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi i Carlos Iturgaiz.

Govorio je Tibor Navracsics.

Rasprava je zaključena.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 13.6.2018..)


4.1. Rusija, posebice slučaj političkog zatvorenika Olega Sencova

Prijedlozi rezolucija B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Doru-Claudian Frunzulică, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Anni Elżbieti Fotyga, koja je na pitanje odgovorila, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker i Jasenko Selimovic.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward i José Inácio Faria.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 14.6.2018..


4.2. Stanje ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba

Prijedlozi rezolucija B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 i B8-0284/2018.

Govorio je Cristian Dan Preda o tijeku rasprave (Predsjednik je pojasnio).

Marie-Christine Vergiat i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije B8-0286/2018 i B8-0287/2018.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a (Predsjednik se osvrnuo na izlaganje Cristiana Dan Preda), Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Seán Kelly.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 14.6.2018..


4.3. Položaj izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teški uvjeti kojima su izložena djeca

Prijedlozi rezolucija B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo i Urmas Paet predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Wajid Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer i Frédérique Ries.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao i Csaba Sógor.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 14.6.2018..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:04 h.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika ALDE-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor DEVE: Mirja Vehkaperä

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Rusije: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Govorili su: Udo Bullmann povodom obljetnice ubojstva Jo Cox (predsjedavajuća se pridružila odavanju časti), Janice Atkinson o uvjetima pritvaranja Tommya Robinsona, i Barbara Spinelli, kako bi podsjetila na Poslovnik (što je predsjedavajuća prekinula jer o tome nije bila riječ).


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Rusija, posebice slučaj političkog zatvorenika Olega Sencova (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0288/2018

(koji zamjenjuje B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 i B8-0296/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Dubravka Šuica, u ime Kluba PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi, u ime Kluba S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Jana Žitňanská, u ime Kluba ECR-a;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE-a;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, u ime Kluba Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0259)


7.2. Stanje ljudskih prava u Bahreinu, posebice slučaj Nabila Radžaba (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0280/2018

(koji zamjenjuje B8-0280/2018 i B8-0284/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Tomáš Zdechovský, u ime Kluba PPE-a;

—   Charles Tannock i Karol Karski, au ime Kluba ECR-a.

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0281/2018

(koji zamjenjuje B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 i B8-0287/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba S&D-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE-a;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba Verts/ALE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Younous Omarjee, u ime Kluba GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0260)


7.3. Položaj izbjeglica iz etničke skupine Rohingya, posebice teški uvjeti kojima su izložena djeca (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0292/2018

(koji zamjenjuje B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 i B8-0298/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman i Tokia Saïfi, u ime Kluba PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Wajid Khan, u ime Kluba S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei i Sajjad Karim, u ime Kluba ECR-a;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda i Jean Lambert, u ime Kluba Verts/ALE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Usvojen (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturne i financijske prepreke za dostupnost kulturnih sadržaja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o strukturnim i financijskim preprekama za dostupnost kulturnih sadržaja [2017/2255(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0262)


7.5. Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0263)


7.6. Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0264)

Govorio je Wim van de Camp, nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


7.7. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odbijeno

Govorili su:

Prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika Merja Kyllönen (izvjestiteljica), koja je podržala odluku odbora TRAN, i Dieter-Lebrecht Koch koji se izjasnio protiv te odluke. Marian-Jean Marinescu o govoru Dieter-Lebrechta Kocha.


7.8. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Izmjena Uredbe (EZ) br.561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odbijeno

Govorili su:

Prije glasovanja u skladu s člankom 69.c stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika, Wim van de Camp (izvjestitelj) koji je podržao odluku odbora TRAN, i Kathleen Van Brempt koja se izjasnila protiv te odluke.


7.9. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odbijeno

Govorili su:

Prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika, Karima Delli, protiv odluke odbora TRAN i Ismail Ertug (izvjestitelj) koji je tu odluku podržao.


7.10. Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor za ribarstvo, u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika, o Delegiranoj uredbi Komisije od 2. ožujka 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2018)01194 ; 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Nadležni zastupnik: Alain Cadec, u ime Odbora PECH

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))

Rasprava je održana 12. lipnja 2018. (točka 15 zapisnika od 12.6.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 14. lipnja 2018. (točka 2 zapisnika od 14.6.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0275/2018

(koji zamjenjujeB8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 i B8-0285/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová i Željana Zovko, u ime Kluba PPE-a;

—   Victor Boştinaru i Clare Moody, au nom du groupe S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, u ime Kluba ECR-a;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE-a;

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms, u ime Kluba Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0266)

(Prijedlog rezolucije B8-0278/2018 se ne razmatra.)


7.12. Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0274/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0267)


7.13. Praćenje primjene zakonodavstva EU-a 2016. (glasovanje)

Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva EU-a 2016. [2017/2273(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0268)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková i Seán Kelly

Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová i Andrejs Mamikins

Pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:00 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:09 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Sastav Parlamenta

Nadležna njemačka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Romea Franza umjesto Jana Philippa Albrechta na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 3. srpnja 2018.

Parlament je njegov izbor primio na znanje.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Romeo Franz sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) U skladu s odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi(EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Prijedlog odluka Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o predviđanju i smanjenju sistemskih rizika koje za EU i svjetsko gospodarstvo predstavlja proces političkih sankcija SAD-a protiv europskih i ruskih poduzeća (B8-0234/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti sektora pogođenih sankcijama protiv Rusije (B8-0235/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zabrani prijava studenata iz rizičnih zemalja na europske sveučilišne programe (kemijske, biološke, radiološke i nuklearne – „KBRN”) (B8-0236/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE


14. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Sudjelovanje Izraela u projektima financiranima u okviru programa Obzor 2020.

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000014/2018) koje su postavili Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez i Sabine Lösing, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Sudjelovanje Izraela u projektima financiranima u okviru programa Obzor 2020. (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric obrazložio je pitanje.

Govorili su: Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ivan Jakovčić, koji je izrazio negodovanje zbog odsutstva Komisije, i Andrejs Mamikins, kako bi Jean-Lucu Schaffhauseru podizanjem plave kartice postavio pitanje (Predsjedavajući se obvezao da će prenijeti pitanje u vezi s raspravama o duljim zastupničkim pitanjima predsjedniku Parlamenta).

Rasprava je zaključena.


15. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o povlačenju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor INTA odlučio je povići sljedeće izvješće o vlasitioj inicijativi:

- Prema novome trgovinskom okviru između Europske unije i Turske te modernizaciji carinske unije (2016/2031(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 53. Poslovnika)

Odluka o mijenjanju kategorije u nezakonodavno izvješće o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)

- Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (2017/2023(INI))
(mišljenje: CULT (članak 54. Poslovnika)

Odobrenje za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2018/2097(INI))

Odbor CULT

- Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika EU-a (2018/2090(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE)

TAX3

- Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (2018/2121(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFCO

- Prijedlog o izmjeni Odluke Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (2018/2080(INL))
(mišljenje: PETI)

Odbor JURI

- Ubrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova (2018/2079(INL))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor FEMM

- Usluge skrbi u EU-u za bolju jednakost spolova (2018/2077(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor AFCO

- Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
(mišljenje: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (2018/2113(INI))
(mišljenje: CONT, JURI)

- Provedba odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji (2018/2112(INI))
(mišljenje: JURI, LIBE)

- Provedba odredbi Ugovora o građanstvu EU-a (2018/2111(INI))
(mišljenje: LIBE, PETI)

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
(mišljenje: CONT, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mišljenje: BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (2018/2096(INI))
(mišljenje: JURI)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (2018/2099(INI))
(mišljenje: AFCO)

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (2018/2098(INI))

Odbor AGRI

- Izvješće o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), PETI)

Odbor CONT

- Ocjena uporabe proračuna EU-a za reformu javnog sektora (2018/2086(INI))
(mišljenje: REGI)

Odbor CULT

- Nova europska agenda za kulturu (2018/2091(INI))

Odbor DEVE

- Digitalizacija za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (2018/2083(INI))
(mišljenje: INTA)

- Razvojna pomoć EU-a u području obrazovanja (2018/2081(INI))

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (2018/2119(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), REGI, FEMM)

- Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (2018/2102(INI))
(mišljenje: INTA, AGRI)

- Godišnje izvješće ESB-a za 2017. (2018/2101(INI))

- Bankovna unija - godišnje izvješće za 2017. (2018/2100(INI))

- Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI))

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (2018/2120(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), FEMM)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO

- Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta uz pomoć razvoja carinske unije EU-a i upravljanja njome (2018/2109(INI))
(mišljenje: INTA)

Odbor INTA

- Provedba Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u (2018/2107(INI))
(mišljenje: AFET, DEVE)

- Izvješće o provedbi o trgovinskom stupu Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom (2018/2106(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Lanac blokova: trgovinska politika okrenuta budućnosti (2018/2085(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

- WTO: daljnje djelovanje (2018/2084(INI))
(mišljenje: DEVE)

Odbor ITRE

- Sveobuhvatna europska industrijska politika u području umjetne inteligencije i robotike (2018/2088(INI))
(mišljenje: EMPL, ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika), REGI, JURI (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

- Budućnost energetske politike EU-a, uključujući budućnost Ugovora o Euratomu (2018/2087(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI)

Odbor LIBE

- Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine (2018/2103(INI))

- Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje kontrola na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama (2018/2092(INI))

Odbor PETI

- Izvješće o godišnjem izvješću Europskog ombudsmana za 2017., članak 220. stavak 1. Poslovnika (2018/2105(INI))

- Izvješće o raspravama Odbora za predstavke tijekom 2017. godine, članak 216. stavak 7. (2018/2104(INI))

Odbor TRAN

- Autonomna vožnja u europskom prometu (2018/2089(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (članak 39. Poslovnika)

- Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
(mišljenje: BUDG, JURI (članak 39. Poslovnika))

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFCO

- Stanje rasprave o budućnosti Europe (2018/2094(INI))
(mišljenje: CONT, ECON (članak 54. Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mišljenje: BUDG, ECON (članak 54. Poslovnika))

Odbor AGRI

- Izvješće o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))
(mišljenje: ENVI (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), PETI)

Odbor CULT

- Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika EU-a (2018/2090(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE)
Pridruženi odbori CULT

Odbor ECON

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (2018/2119(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), REGI, FEMM)

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (2018/2120(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika), FEMM)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA

- Lanac blokova: trgovinska politika okrenuta budućnosti (2018/2085(INI))
(mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor ITRE

- Sveobuhvatna europska industrijska politika u području umjetne inteligencije i robotike (2018/2088(INI))
(mišljenje: EMPL, ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika), REGI, JURI (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor TRAN

- Autonomna vožnja u europskom prometu (2018/2089(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

- Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (2018/2096(INI))
odbori: AFCO, PETI
(mišljenje: JURI)

- Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI))
odbori: ECON, FEMM

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 108. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor LIBE

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i alžirskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i egipatskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Libanonske Republike o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i libanonskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroka o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i marokanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Tunisa o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i tuniskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Države Izraela o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i izraelskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike Turske o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i turskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Prijedlog za otvaranje pregovora o preporuci Komisije za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i jordanskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(mišljenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 113. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 31. svibnja 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i ESVD-u o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike (2018/2118(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (2018/2117(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o djelokrugu i mandatu posebnih predstavnika EU-a (2018/2116(INI))

- Preporuka potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeću za praćenje popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon Izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2018/2115(INI))


16. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

12. lipnja 2018.

(*) Povjerljivo ime

(*) (n° 0422/2018); Axel Weber (n° 0423/2018); (*) (n° 0424/2018); (*) (n° 0425/2018); Stanislav Bergant (n° 0426/2018); (*) (n° 0427/2018); (*) (n° 0428/2018); (*) (n° 0429/2018); Marios Achelleos (n° 0430/2018); Demitrios Paicopolos (n° 0431/2018); (*) (n° 0432/2018); (*) (n° 0433/2018); (*) (n° 0434/2018); (*) (n° 0435/2018); Louis Ripault (n° 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (n° 0437/2018); (*) (n° 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (n° 0439/2018); Manolo Montalti (n° 0440/2018); (*) (n° 0441/2018); Stefano Badiali (n° 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (n° 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (n° 0444/2018); Sebastian Günther (n° 0445/2018); (*) (n° 0446/2018); (*) (n° 0447/2018); Thomas Engelbrecht (n° 0448/2018); (*) (n° 0449/2018); (*) (n° 0450/2018); (*) (n° 0451/2018); (*) (n° 0452/2018); (*) (n° 0453/2018); (*) (n° 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (n° 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (n° 0456/2018); (*) (n° 0457/2018); (*) (n° 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (n° 0459/2018); Dimitrios Trakas (n° 0460/2018); Marco Ricci (n° 0461/2018); Marco Bava (n° 0462/2018); Maria Anna Avouri (n° 0463/2018); Radosveta Vassileva (n° 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (n° 0465/2018); (*) (n° 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (n° 0467/2018); Colin Evers (n° 0468/2018); (*) (n° 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (n° 0470/2018); (*) (n° 0471/2018); (*) (n° 0472/2018); Fernando García González (n° 0473/2018); (*) (n° 0474/2018); Georgi Avramov (n° 0475/2018); (*) (n° 0476/2018); (*) (n° 0477/2018); (*) (n° 0478/2018); Efstathios Kouteris (n° 0479/2018); Diego Profili (n° 0480/2018); (*) (n° 0481/2018).


17. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


18. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 2. srpnja 2018. do 5. srpnja 2018.


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:32 h.


20. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 14. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti