Index 
Jegyzőkönyv
PDF 318kWORD 86k
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Harc a korrupció ellen (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye
  4.2.A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye
  4.3.A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete
 5.Az ülés folytatása
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Szavazások órája
  7.1.Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye (szavazás)
  7.2.A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye (szavazás)
  7.3.A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete (szavazás)
  7.4.Strukturális és pénzügyi korlátok a kultúrához való hozzáférésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.5.A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt ***I (szavazás)
  7.6.A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)
  7.7.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)
  7.8.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében ***I (szavazás)
  7.9.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel ***I (szavazás)
  7.10.Kifogás az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen (szavazás)
  7.11.Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (szavazás)
  7.12.Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (szavazás)
  7.13.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Parlament tagjai
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Nagyobb interpellációk (vita)
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.Petíciók
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülés berekesztése
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (2018/2741(RSP))

A vita időpontja: 2018. június 12. (2018.6.12-i jegyzőkönyv, 15. pont)

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová és Željana Zovko, a PPE képviselőcsoport nevében, Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake és Jasenko Selimovic, az ALDE képviselőcsoport nevében, Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Grúziától elszakadt régiókról az Oroszországgal vívott háború után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében, Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


3. Harc a korrupció ellen (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000021/2018), felteszi: Ingeborg Gräßle, a CONT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A korrupció elleni küzdelem (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Tibor Navracsics (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Julia Pitera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Benedek Jávor, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, független, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi és Carlos Iturgaiz.

Felszólal: Tibor Navracsics.

A vitát berekesztik.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.6.13-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Anna Elżbieta Fotyga aki válaszol arra, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, független, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker és Jasenko Selimovic.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward és José Inácio Faria.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao és Tomáš Zdechovský előterjeszti a B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 és B8-0284/2018 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda a vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad).

Marie-Christine Vergiat és Marietje Schaake előterjeszti a B8-0286/2018 és B8-0287/2018 állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében (Az elnök visszatér Cristian Dan Preda első felszólalására), Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo és Urmas Paet előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Wajid Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer és Frédérique Ries.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao és Csaba Sógor.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.6.14-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.04-kor folytatódik.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a(z) ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

DEVE bizottság: Mirja Vehkaperä

Az EU-Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Felszólal: Udo Bullmann, Jo Cox meggyilkolásának évfordulója alkalmából (Az elnök szintén megemlékezik róla), Janice Atkinson, Tommy Robinson fogvatartási körülményeiről és Barbara Spinelli, emlékeztetve az eljárási szabályzatra (Az elnök félbeszakítja a felszólalót, mivel nem az eljárási szabályzatról beszél).


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0288/2018

(amely a B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 és B8-0296/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Dubravka Šuica, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Tibor Szanyi, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0259)


7.2. A bahreini emberi jogi helyzet, különösen Nabíl Radzsab ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0280/2018

(amely a B8-0280/2018 és B8-0284/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock és Karol Karski, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0281/2018

(amely a B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 és B8-0287/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé és Josep-Maria Terricabras, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0260)


7.3. A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0292/2018

(amely a B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 és B8-0298/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman és Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei és Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturális és pénzügyi korlátok a kultúrához való hozzáférésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kultúrához való hozzáférés strukturális és anyagi korlátairól [2017/2255(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0262)


7.5. A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt ***I (szavazás)

Jelentés a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0263)


7.6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0264)

A szavazást követően felszólal Wim van de Camp, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.7. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Merja Kyllönen (előadó) bejelenti a TRAN bizottság határozatát, Dieter-Lebrecht Koch pedig ellenzi ezt a határozatot. Marian-Jean Marinescu Dieter-Lebrecht Koch felszólalásáról.


7.8. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Wim van de Camp (előadó) bejelenti a TRAN bizottság határozatát, Kathleen Van Brempt pedig ellenzi ezt a határozatot.


7.9. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel ***I (szavazás)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendeletnek az ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Karima Delli ellenzi a TRAN bizottság határozatát, Ismail Ertug (előadó) pedig a határozat mellett szólal fel.


7.10. Kifogás az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtotta a Halászati Bizottság, az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosító 2018. március 2-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2018)01194 ; 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Illetékes képviselő: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0265)


7.11. Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után (2018/2741(RSP))

A vita időpontja: 2018. június 12. (2018.6.12-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. június 14. (2018.6.14-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 és B8-0285/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0275/2018

(amely a B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 és B8-0285/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová és Željana Zovko, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0266)

(A B8-0278/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.12. Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0274/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0267)


7.13. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) (szavazás)

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2016) [2017/2273(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0268)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bogdan Andrzej Zdrojewski-jelentés – A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins és Dobromir Sośnierz

Andreas Schwab-jelentés – A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková és Seán Kelly

Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió utánRC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová és Andrejs Mamikins

Egy új EU–AKCS partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokB8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.00-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.09-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Romeo Franz kinevezését Jan Philipp Albrecht helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. július 3.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Romeo Franz elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Javaslat a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Javaslat a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Javaslat a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

BUDG

- Javaslat a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Javaslat a reformtámogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Javaslat a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Javaslat a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Javaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Javaslat a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Javaslat az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Javaslat az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Javaslat az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG

- Javaslat a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Bernard Monot. Állásfoglalási indítvány az európai és orosz vállalkozásokkal szembeni amerikai politikai szankciók miatt az EU-t és a világgazdaságot sújtó rendszerszintű kockázatok megelőzéséről és csökkentéséről (B8-0234/2018)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Oroszországgal szembeni szankciók miatt hátrányt szenvedő ágazatok védelméről (B8-0235/2018)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a kockázatot jelentő országokból származó hallgatók érzékeny (CBRN) európai egyetemi képzési programokban való részvételének tilalmáról (B8-0236/2018)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE


14. Nagyobb interpellációk (vita)

Izrael részvétele a Horizont 2020 programból finanszírozott projektekben

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000014/2018), felteszi Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez és Sabine Lösing, a Bizottsághoz: Nagyobb interpelláció - Izrael részvétele a Horizont 2020 programból finanszírozott projektekben (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric kifejti a kérdést.

Felszólal: Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić tilatkozik a Bizottság távolmaradása miatt, és Andrejs Mamikins, kékkártyás kérdést tesz fel Jean-Luc Schaffhausernek, aki válaszol arra. (Az elnök vállalja, hogy továbbítja a nagyobb interpellációkról szóló vita lebonyolításával kapcsolatos kérdést az Európai Parlament elnökének.)

A vitát berekesztik.


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentés visszavonásáról (az eljárási szabályzat 52. cikke)

Az INTA bizottság úgy határozott, hogy visszavonja az alábbi saját kezdeményezésű jelentést:

- Az Európai Unió és Törökország közötti kereskedelem új kerete felé és a vámunió korszerűsítése (2016/2031(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 53. cikke))

Határozat egy jelentés saját kezdeményezésű nem jogalkotási jelentéssé történő átsorolásáról (az eljárási szabályzat 52. cikke)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló kárpótlási kérelmek (2017/2023(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (2018/2097(INI))

CULT bizottság

- Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (2018/2090(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE)

TAX3

- Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (2018/2121(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Javaslat az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat módosítására (2018/2080(INL))
(vélemény: PETI)

JURI bizottság

- A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (2018/2079(INL))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

FEMM bizottság

- Gondozási szolgáltatások az EU-ban a nemek közötti nagyobb fokú egyenlőségért (2018/2077(INI))
(vélemény: EMPL)

AFCO bizottság

- A decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtása (2018/2114(INI))
(vélemény: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása (2018/2113(INI))
(vélemény: CONT, JURI)

- A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (2018/2112(INI))
(vélemény: JURI, LIBE)

- A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (2018/2111(INI))
(vélemény: LIBE, PETI)

- Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete (2018/2094(INI))
(vélemény: CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Differenciált integráció (2018/2093(INI))
(vélemény: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról (2018/2096(INI))
(vélemény: JURI)

AFET bizottság

- Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (2018/2099(INI))
(vélemény: AFCO)

- Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2018/2098(INI))

AGRI bizottság

- Végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK irányelvről (2018/2110(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), PETI)

CONT bizottság

- Az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése (2018/2086(INI))
(vélemény: REGI)

CULT bizottság

- Új európai kulturális menetrend (2018/2091(INI))

DEVE bizottság

- Digitalizáció a fejlődésért: a szegénység csökkentése technológia segítségével (2018/2083(INI))
(vélemény: INTA)

- Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén (2018/2081(INI))

ECON bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (2018/2119(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, FEMM)

- Éves jelentés a versenypolitikáról (2018/2102(INI))
(vélemény: INTA, AGRI)

- Az EKB 2017. évi éves jelentése (2018/2101(INI))

- Bankunió – 2017. évi éves jelentés (2018/2100(INI))

- A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (2018/2095(INI))

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2018/2120(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke)FEMM)

ENVI bizottság

- A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (2018/2108(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

IMCO bizottság

- A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén (2018/2109(INI))
(vélemény: INTA)

INTA bizottság

- A 978/2012/EU GSP-rendelet végrehajtása (2018/2107(INI))
(vélemény: AFET, DEVE)

- Jelentés a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról (2018/2106(INI))
(vélemény: EMPL)

- Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika (2018/2085(INI))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- WTO: a következő lépések (2018/2084(INI))
(vélemény: DEVE)

ITRE bizottság

- A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (2018/2088(INI))
(vélemény: EMPL, ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az uniós energiapolitika, többek között az Euratom-Szerződés jövője (2018/2087(INI))
(vélemény: INTA, ENVI)

LIBE bizottság

- Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (2018/2103(INI))

- A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása: a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének megszüntetése (2018/2092(INI))

PETI bizottság

- Jelentés az európai ombudsman 2017. évi éves jelentéséről, 220. cikk (1) bekezdés (2018/2105(INI))

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2017. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről, 216. cikk (7) bekezdés (2018/2104(INI))

TRAN bizottság

- Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (2018/2089(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
(vélemény: BUDG, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete (2018/2094(INI))
(vélemény: CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Differenciált integráció (2018/2093(INI))
(vélemény: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke))

AGRI bizottság

- Végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK irányelvről (2018/2110(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), PETI)

CULT bizottság

  • Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (2018/2090(INI))
    (vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE)ECON bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés (2018/2119(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, FEMM)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2018/2120(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke), FEMM)

ENVI bizottság

- A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (2018/2108(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság

- Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika (2018/2085(INI))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság

- A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (2018/2088(INI))
(vélemény: EMPL, ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

TRAN bizottság

- Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (2018/2089(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

- Az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról (2018/2096(INI))
bizottságok: AFCO, PETI
(vélemény: JURI)

- A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (2018/2095(INI))
bizottságok: ECON, FEMM

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 108. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Javaslat az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes algériai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról folytatandó tárgyalások Bizottság általi megnyitására (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes egyiptomi hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról folytatandó tárgyalások Bizottság általi megnyitására (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes libanoni hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról folytatandó tárgyalások Bizottság általi megnyitására (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes marokkói hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról folytatandó tárgyalások Bizottság általi megnyitására (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és Tunézia közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes tunéziai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról szóló tárgyalások Bizottság általi megkezdésére (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és Izrael Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes izraeli hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról szóló tárgyalások Bizottság általi megkezdésére (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes török hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról szóló tárgyalások Bizottság általi megkezdésére (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Javaslat az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes jordániai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról szóló tárgyalások Bizottság általi megkezdésére (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. május 31-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlások az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásról (2018/2118(INI))

- Ajánlás a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben (2018/2117(INI))

- Ajánlás a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról (2018/2116(INI))

- Ajánlás a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Tanácsnak a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés felülvizsgálatáról (2018/2115(INI))


16. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. június 12

(*) titkos név

(*) (0422/2018); Axel Weber (0423/2018); (*) (0424/2018); (*) (0425/2018); Stanislav Bergant (0426/2018); (*) (0427/2018); (*) (0428/2018); (*) (0429/2018); Marios Achelleos (0430/2018); Demitrios Paicopolos (0431/2018); (*) (0432/2018); (*) (0433/2018); (*) (0434/2018); (*) (0435/2018); Louis Ripault (0436/2018); Tomasa Carpio Comino (0437/2018); (*) (0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (0439/2018); Manolo Montalti (0440/2018); (*) (0441/2018); Stefano Badiali (0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 aláírás) (0444/2018); Sebastian Günther (0445/2018); (*) (0446/2018); (*) (0447/2018); Thomas Engelbrecht (0448/2018); (*) (0449/2018); (*) (0450/2018); (*) (0451/2018); (*) (0452/2018); (*) (0453/2018); (*) (0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (0456/2018); (*) (0457/2018); (*) (0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (0459/2018); Dimitrios Trakas (0460/2018); Marco Ricci (0461/2018); Marco Bava (0462/2018); Maria Anna Avouri (0463/2018); Radosveta Vassileva (0464/2018); Peter Tot-Đerđ (0465/2018); (*) (0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (0467/2018); Colin Evers (0468/2018); (*) (0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (0470/2018); (*) (0471/2018); (*) (0472/2018); Fernando García González (0473/2018); (*) (0474/2018); Georgi Avramov (0475/2018); (*) (0476/2018); (*) (0477/2018); (*) (0478/2018); Efstathios Kouteris (0479/2018); Diego Profili (0480/2018); (*) (0481/2018).


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. július 22018. július 5.


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.32-kor berekesztik.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2019. május 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat