Rodyklė 
Protokolas
PDF 310kWORD 87k
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Kova su korupcija (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis
  4.2.Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis
  4.3.Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (balsavimas)
  7.2.Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)
  7.3.Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (balsavimas)
  7.4.Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ***I (balsavimas)
  7.6.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)
  7.7.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)
  7.8.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  7.9.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)
  7.10.Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (balsavimas)
  7.11.Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (balsavimas)
  7.12.Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (balsavimas)
  7.13.ES teisės taikymo stebėsena 2016 m. (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Parlamento sudėtis
 13.Gauti dokumentai
 14.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Peticijos
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Posėdžio pabaiga
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. birželio 12 d. (2018 06 12 protokolo 15 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ir Željana Zovko, PPE frakcijos vardu, – dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska ir Jan Zahradil, ECR frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake ir Jasenko Selimovic, ALDE frakcijos vardu, – dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl nuo Gruzijos atsiskyrusių regionų, praėjus dešimt metų po karo su Rusija (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé ir Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus 10 metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru ir Clare Moody, S&D frakcijos vardu, – dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.11 punktas


3. Kova su korupcija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000021/2018) kurį pateikė Ingeborg Gräßle, CONT komiteto vardu, Komisijai: Kova su korupcija (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (pavaduojantis autorę) pristatė klausimą.

Tibor Navracsics (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Julia Pitera PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Benedek Jávor), Olaf Stuger ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra), Nicola Caputo, Tibor Szanyi ir Carlos Iturgaiz.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

Diskusijos baigtos.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 06 13 protokolo 2 punktas)


4.1. Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (Anna Elżbieta Fotyga pateikė mėlynosios kortelės klausimą, pastarasis į jį atsakė), Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker ir Jasenko Selimovic.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.1 punktas


4.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao ir Tomáš Zdechovský pritatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 ir B8-0284/2018.

Kalbėjo Cristian Dan Preda dėl diskusijų vedimo (pirmininkas pateikė patikslinimus).

Marie-Christine Vergiat ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0286/2018 ir B8-0287/2018.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (pirmininkas sugrįžo prie pirmosios Cristian Dan Preda kalbos), Julie Ward S&D frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Jacques Colombier, Pavel Svoboda ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ir Seán Kelly.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.2 punktas


4.3. Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Wajid Khan S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer ir Frédérique Ries.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 14 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.04 val.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

DEVE komitetas: Mirja Vehkaperä

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Kalbėjo: Udo Bullmann minint Jo Cox nužudymo sukaktį (pirmininkė taip pat išreiškė pagarbą), Janice Atkinson dėl Tommy Robinson sulaikymo sąlygų, ir Barbara Spinelli, ji norėjo priminti Darbo tvarkos taisykles (pirmininkė nutraukė kalbėtoją, nes tai nebuvo Darbo tvarkos taisyklių priminimas).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


7.1. Rusija, visų pirma ukrainiečio politinio kalinio Oleho Sencovo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0288/2018

(keičia B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 ir B8-0296/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0259)


7.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0280/2018

(keičia B8-0280/2018 ir B8-0284/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Karol Karski ECR frakcijos vardu.

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0281/2018

(keičia B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 ir B8-0287/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0260)


7.3. Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0292/2018

(keičia B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 ir B8-0298/2018):

pateiktas šių Parlamento narių::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman ir Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2018)0261)


7.4. Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl struktūrinių ir finansinių kliūčių užtikrinant kultūros prieinamumą [2017/2255(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0262)


7.5. Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0263)


7.6. Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0264)

Kalbėjo: Wim van de Camp ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


7.7. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Merja Kyllönen (pranešėja), ji pasisakė už TRAN komiteto sprendimą, ir Dieter-Lebrecht Koch, jis pasisakė prieš šį sprendimą. Marian-Jean Marinescu dėl Dieter-Lebrecht Koch pastabų.


7.8. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Wim van de Camp (pranešėjas), jis pasisakė už TRAN komiteto sprendimą, ir Kathleen Van Brempt, ji pasisakė prieš šį sprendimą.


7.9. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį Karima Delli, ji pasisakė prieš TRAN komiteto sprendimą, ir Ismail Ertug (pranešėjas), jis pasisakė už šį sprendimą.


7.10. Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikėŽuvininkystės komitetas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį , dėl 2018 m. kovo 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Atsakingas Parlamento narys: Alain Cadec, PECH komiteto vardu

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0265)


7.11. Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. birželio 12 d. (2018 06 12 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. birželio 14 d. (2018 06 14 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 ir B8-0285/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0275/2018

(keičia B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 ir B8-0285/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru ir Clare Moody S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0266)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0278/2018 anuliuotas.)


7.12. Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0267)


7.13. ES teisės taikymo stebėsena 2016 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos 2016 m. [2017/2273(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0268)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková ir Seán Kelly

Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová ir Andrejs Mamikins

Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.00 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.09 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Parlamento sudėtis

Vokietijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Romeo Franz, kuris pakeis Jan Philipp Albrecht, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. liepos 3 d.

Parlement atkreipė dėmesį į jo išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Romeo Franz įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
Pagal Sutarties 322 straipsnio 14 dalies nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologiniobendradarbiavimo galiojimo pratęsimo (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sisteminės rizikos, kurią ES ir pasaulio ekonomikai kelia Europos ir Rusijos įmonėms JAV nustatytos politinės sankcijos, numatymo ir mažinimo (B8-0234/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sektorių, kuriuos neigiamai paveikė sankcijos Rusijai, apsaugos (B8-0235/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo studentams iš rizikos šalių teikti prašymą dėl priėmimo į Europos universitetų ypatingų programų (cheminio, bakteriologinio, radiologinio ir branduolinio ginklo) studijas (B8-0236/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE


14. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Izraelio dalyvavimas pagal programą "Horizontas 2020" finansuojamuose projektuose

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000014/2018), jį pateikė Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ir Sabine Lösing, Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Izraelio dalyvavimas pagal programą "Horizontas 2020" finansuojamuose projektuose (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric pristatė klausimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Ivan Jakovčić, jis piktinosi, kad nėra Komisijos atstovų, ir Andrejs Mamikins (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą Jean-Luc Schaffhauser, į kurį pastarasis atsakė (posėdžio pirmininkas įsipareigojo klausimą dėl diskusijų dėl platesnės apimties klausimų eigos perduoti Parlamento pirmininkui)).

Diskusijos baigtos.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas atsiimti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

INTA komitetas nusprendė atsiimti šį pranešimą savo iniciatyva:

- Siekiant naujos Europos Sąjungos ir Turkijos prekybos sistemos ir muitų sąjungos modernizavimo (2016/2031(INI))
(nuomonę teikia: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis))

Sprendimas pakeisti pranešimo kategoriją į neteisėkūros pranešimo savo iniciatyva kategoriją (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (2017/2023(INI))
(nuomonę teikia: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

AFET komitetas

- Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2018/2097(INI))

CULT komitetas

- Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (2018/2090(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE)

TAX3

- Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (2018/2121(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

AFCO komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, patvirtinimo, (2018/2080(INL))
(Nuomonė: PETI)

JURI komitetas

- Paspartintas komercinių ginčų sprendimas (2018/2079(INL))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

FEMM komitetas

- Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (2018/2077(INI))
(Nuomonė: EMPL)

AFCO komitetas

- Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (2018/2114(INI))
(Nuomonė: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę, įgyvendinimas (2018/2113(INI))
(Nuomonė: CONT, JURI)

- Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (2018/2112(INI))
(Nuomonė: JURI, LIBE)

- Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (2018/2111(INI))
(Nuomonė: LIBE, PETI)

- Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (2018/2094(INI))
(Nuomonė: CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Diferencijuota integracija (2018/2093(INI))
(Nuomonė: BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Europos ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organais svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (2018/2096(INI))
(Nuomonė: JURI)

AFET komitetas

- Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (2018/2099(INI))
(Nuomonė: AFCO)

- Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (2018/2098(INI))

AGRI komitetas

- Pranešimas dėl Reglamento 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo (2018/2110(INI))
(Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), PETI)

CONT komitetas

- ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai, vertinimas (2018/2086(INI))
(Nuomonė: REGI)

CULT komitetas

- Naujoji Europos kultūros darbotvarkė (2018/2091(INI))

DEVE komitetas

- Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis (2018/2083(INI))
(Nuomonė: INTA)

- ES parama vystymuisi švietimo srityje (2018/2081(INI))

ECON komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (2018/2119(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI, FEMM)

- Metinė konkurencijos politikos ataskaita (2018/2102(INI))
(Nuomonė: INTA, AGRI)

- 2017 m. ECB metinė ataskaita (2018/2101(INI))

- Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita (2018/2100(INI))

- Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (2018/2095(INI))

EMPL komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (2018/2120(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), FEMM)

ENVI komitetas

- Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (2018/2108(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas

- Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas plėtojant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (2018/2109(INI))
(Nuomonė: INTA)

INTA komitetas

- BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimas (2018/2107(INI))
(Nuomonė: AFET, DEVE)

- Pranešimas dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo (2018/2106(INI))
(Nuomonė: EMPL)

- Blokų grandinė – į ateitį orientuota prekybos politika (2018/2085(INI))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- PPO –tolesnis kelias (2018/2084(INI))
(Nuomonė: DEVE)

ITRE komitetas

- Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (2018/2088(INI))
(Nuomonė: EMPL, ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES energetikos politikos ateitis, įskaitant Euratomo sutarties ateitį (2018/2087(INI))
(Nuomonė: INTA, ENVI)

LIBE komitetas

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (2018/2103(INI))

- Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas (2018/2092(INI))

PETI komitetas

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą. DTT 220 straipsnio 1 dalis (2018/2105(INI))

- Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m. (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 7 dalis) (2018/2104(INI))

TRAN komitetas

- Autonominis vairavimas Europos transporte (2018/2089(INI))
(Nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
(Nuomonė: BUDG, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

AFCO komitetas

- Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (2018/2094(INI))
(Nuomonė: CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Diferencijuota integracija (2018/2093(INI))
(Nuomonė: BUDG, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

AGRI komitetas

- Pranešimas dėl Reglamento 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo (2018/2110(INI))
(Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), PETI)

CULT komitetas
- Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (2018/2090(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE)

ECON komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (2018/2119(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI, FEMM)

EMPL komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (2018/2120(INI))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), FEMM)

ENVI komitetas
- Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (2018/2108(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas

- Blokų grandinė – į ateitį orientuota prekybos politika (2018/2085(INI))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
Susiję komitetai INTA

ITRE komitetas
- Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (2018/2088(INI))
(Nuomonė: EMPL, ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

TRAN komitetas

- Autonominis vairavimas Europos transporte (2018/2089(INI))
(Nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

- Europos ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organais svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (2018/2096(INI))
komitetai: AFCO, PETI
(Nuomonė: JURI)

- Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (2018/2095(INI))
komitetai: ECON, FEMM

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

LIBE komitetas

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Alžyro kompetentingų valdžios institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Egipto kompetentingų valdžios institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Libano kompetentingų valdžios institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų, siekaint kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Tuniso kompetentingų institucijų, siekaint kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Izraelio kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų valdžios institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Pasiūlymas pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Jordanijos kompetentingų valdžios institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(Nuomonė: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 31 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl išsamaus susitarimo tarp ES ir Kirgizijos Respublikos (2018/2118(INI))

- Rekomendacija pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje (2018/2117(INI))

- Rekomendacija vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir pirmininko pavaduotojai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties (2018/2116(INI))

- Rekomendacija Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybai dėl tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo paskelbtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, vertinimo (2018/2115(INI))


16. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. birželio 12 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 0422/2018); Axel Weber (Nr. 0423/2018); (*) (Nr. 0424/2018); (*) (Nr. 0425/2018); Stanislav Bergant (Nr. 0426/2018); (*) (Nr. 0427/2018); (*) (Nr. 0428/2018); (*) (Nr. 0429/2018); Marios Achelleos (Nr. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (Nr. 0431/2018); (*) (Nr. 0432/2018); (*) (Nr. 0433/2018); (*) (Nr. 0434/2018); (*) (Nr. 0435/2018); Louis Ripault (Nr. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (Nr. 0437/2018); (*) (Nr. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (Nr. 0439/2018); Manolo Montalti (Nr. 0440/2018); (*) (Nr. 0441/2018); Stefano Badiali (Nr. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (Nr. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (Nr. 0444/2018); Sebastian Günther (Nr. 0445/2018); (*) (Nr. 0446/2018); (*) (Nr. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (Nr. 0448/2018); (*) (Nr. 0449/2018); (*) (Nr. 0450/2018); (*) (Nr. 0451/2018); (*) (Nr. 0452/2018); (*) (Nr. 0453/2018); (*) (Nr. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (Nr. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (Nr. 0456/2018); (*) (Nr. 0457/2018); (*) (Nr. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (Nr. 0459/2018); Dimitrios Trakas (Nr. 0460/2018); Marco Ricci (Nr. 0461/2018); Marco Bava (Nr. 0462/2018); Maria Anna Avouri (Nr. 0463/2018); Radosveta Vassileva (Nr. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (Nr. 0465/2018); (*) (Nr. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (Nr. 0467/2018); Colin Evers (Nr. 0468/2018); (*) (Nr. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (Nr. 0470/2018); (*) (Nr. 0471/2018); (*) (Nr. 0472/2018); Fernando García González (Nr. 0473/2018); (*) (Nr. 0474/2018); Georgi Avramov (Nr. 0475/2018); (*) (Nr. 0476/2018); (*) (Nr. 0477/2018); (*) (Nr. 0478/2018); Efstathios Kouteris (Nr. 0479/2018); Diego Profili (Nr. 0480/2018); (*) (Nr. 0481/2018).


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. liepos 2 d.2018 m. liepos 5 d..


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.32 val.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika