Indiċi 
Minuti
PDF 319kWORD 86k
Il-Ħamis, 14 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  4.1.Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov
  4.2.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab
  4.3.Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (votazzjoni)
  7.2.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (votazzjoni)
  7.3.Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (votazzjoni)
  7.4.L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet ***I (votazzjoni)
  7.6.L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  7.7.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I (votazzjoni)
  7.8.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I (votazzjoni)
  7.9.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur ***I (votazzjoni)
  7.10.Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (votazzjoni)
  7.11.Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (votazzjoni)
  7.12.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (votazzjoni)
  7.13.Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Kompożizzjoni tal-Parlament
 13.Dokumenti mressqa
 14.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Petizzjonijiet
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 12.6.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová u Željana Zovko, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska u Jan Zahradil, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake u Jasenko Selimovic, f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-reġjuni separatisti Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru u Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D, dwar it-territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


3. Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000021/2018) imressqa minn Ingeborg Gräßle, f'isem il-Kumitat CONT, lill-Kummissjoni: Ġlieda kontra l-korruzzjoni (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Julia Pitera f'isem il-Grupp PPE, Caterina Chinnici f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Benedek Jávor, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi u Carlos Iturgaiz.

Intervent ta': Tibor Navracsics.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 13.6.2018.)


4.1. Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 u B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, u Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Doru-Claudian Frunzulică, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Anna Elżbieta Fotyga li wieġbet, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker u Jasenko Selimovic.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Julie Ward u José Inácio Faria.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


4.2. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 u B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao u Tomáš Zdechovský ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 u B8-0284/2018.

Intervent ta': Cristian Dan Preda dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżjonijiet).

Marie-Christine Vergiat u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0286/2018 u B8-0287/2018.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE (il-President mar lura għall-ewwel intervent ta' Cristian Dan Preda), Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz u Seán Kelly.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


4.3. Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 u B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo u Urmas Paet ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio f'isem il-Grupp PPE, Wajid Khan f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer u Frédérique Ries.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao u Csaba Sógor.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 14.6.2018.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.04.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat DEVE: Mirja Vehkaperä

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Interventi ta': Udo Bullmann fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-qtil ta' Jo Cox (il-President issieħbet mal-ġieħ mogħti), Janice Atkinson dwar il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni ta' Tommy Robinson, u Barbara Spinelli, biex tfakkar ir-Regoli ta' Proċedura (il-President interrompiet lill-kelliema, peress li ma kinitx tfakkira għar-Regoli ta' Proċedura).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ tal-priġunier politiku Oleg Sentsov (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 u B8-0296/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0288/2018

(flok B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 u B8-0296/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Dubravka Šuica, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Tibor Szanyi, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0259)


7.2. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 u B8-0287/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0280/2018

(flok B8-0280/2018 u B8-0284/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Tomáš Zdechovský, f'isem il-Grupp PPE;

—   Charles Tannock u Karol Karski, f'isem il-Grupp ECR.

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0281/2018

(flok B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 u B8-0287/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0260)


7.3. Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 u B8-0298/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0292/2018

(flok B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 u B8-0298/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman u Tokia Saïfi, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Wajid Khan, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei u Sajjad Karim, f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda u Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0261)


7.4. L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ostakli strutturali u finanzjarji fl-aċċess għall-kultura [2017/2255(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0262)


7.5. Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0263)


7.6. L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0264)

Intervent ta' Wim van de Camp, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


7.7. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Rifjut

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Merja Kyllönen (rapporteur) li kienet favur id-deċiżjoni tal-Kumitat TRAN, u Dieter-Lebrecht Koch li kien kontra din id-deċiżjoni. Marian-Jean Marinescu dwar l-intervent ta' Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Rifjut

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Wim van de Camp (rapporteur) li kien favur id-deċiżjoni tal-Kumitat TRAN u Kathleen Van Brempt li kienet kontra din id-deċiżjoni.


7.9. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Rifjut

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Karima Delli li kienet kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat TRAN u Ismail Ertug (rapporteur) li kien kontra din id-deċiżjoni.


7.10. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għas-Sajd, skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Membru responsabbli: Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0265)


7.11. Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 12.6.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 14 ta' Ġunju 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 14.6.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 u B8-0285/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0275/2018

(flok B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 u B8-0285/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová u Željana Zovko, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru u Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Heidi Hautala et Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0266)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0278/2018 iddekadiet.)


7.12. In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0274/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0267)


7.13. Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016 (votazzjoni)

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016 [2017/2273(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0268)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins u Dobromir Sośnierz

Rapport Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková u Seán Kelly

Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová u Andrejs Mamikins

In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.09.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Romeo Franz minflok Jan Philipp Albrecht bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 3 ta' Lulju 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tiegħu.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Romeo Franz jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tal-UE għal Kontra l-Frodi (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) F'konformità mal-Artikolu 322(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ ta' Riformi (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-estensjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerka (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge fakultattiv fir-rigward ta' provvisti ta' ċerti merkanzija u servizzi suxxettibbli għall-frodi u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Bernard Monot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-antiċipazzjoni u t-tnaqqis tar-riskji sistemiċi għall-UE u l-ekonomija globali mis-sanzjonijiet politiċi imposti mill-Istati Uniti fuq il-kumpaniji Ewropej u Russi (B8-0234/2018)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tas-setturi li saritilhom ħsara minħabba s-sanzjonijiet kontra r-Russja (B8-0235/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta' studenti li ġejjin minn pajjiżi ta' riskju milli japplikaw għal programmi ta' taħriġ sensittivi (CBRN) f'universitajiet Ewropej (B8-0236/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

LIBE


14. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Il-parteċipazzjoni ta' Iżrael fil-proġetti ffinanzjati mill-programm Orizzont 2020

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000014/2018) ta' Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez u Sabine Lösing, lill-Kummissjoni: Interpellanza maġġuri - Il-parteċipazzjoni ta' Iżrael fil-proġetti ffinanzjati mill-programm Orizzont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Interventi ta': Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Ivan Jakovčić, li pprotesta kontra l-assenza tal-Kummissjoni, u Andrejs Mamikins, bex jistaqsi mistoqsija “karta blu” lil Jean-Luc Schaffhauser li weġibha. (Il-President impenja ruħu li jittrasmetti l-mistoqsija dwar l-iżvolġiment tad-dibattiti dwar l-interpellanzi maġġuri lill-President tal-Parlament

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġi rtirat rapport ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat INTA ddeċieda li jirtira dan ir-rapport ta' inizjattiva:

- Lejn qafas kummerċjali ġdid bejn l-UE u t-Turkija u l-modernizzazzjoni tal-Unjoni Doganali (2016/2031(INI))
(għall-opinjoni: EMPL (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex tinbidel il-kategorija fir-rapport ta' inizjattiva proprja mhux leġiżlattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (2017/2023(INI))
(għall-opinjoni: CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat AFET

- Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (2018/2097(INI))

Kumitat CULT

- L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (2018/2090(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE)

TAX3

- Rapport dwar il-Kriminalità Finanzjarja, l-Evażjoni tat-Taxxa u l-Evitar tat-Taxxa (2018/2121(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat AFCO

- Proposta għal emenda tad-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (2018/2080(INL))
(opinjoni: PETI)

Kumitat JURI

- Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (2018/2079(INL))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat FEMM

- Servizzi ta' indukrar fl-UE għal ugwaljanza aħjar bejn is-sessi (2018/2077(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat AFCO

- Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati (2018/2114(INI))
(opinjoni: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni (2018/2113(INI))
(opinjoni: CONT, JURI)

- Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa (2018/2112(INI))
(opinjoni: JURI, LIBE)

- Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE (2018/2111(INI))
(opinjoni: LIBE, PETI)

- L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2094(INI))
(opinjoni: CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Integrazzjoni differenzjata (2018/2093(INI))
(opinjoni: BUDG, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE (2018/2096(INI))
(opinjoni: JURI)

Kumitat AFET

- Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (2018/2099(INI))
(opinjoni: AFCO)

- Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2018/2098(INI))

Kumitat AGRI

- Rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (2018/2110(INI))
(opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), PETI)

Kumitat CONT

- Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (2018/2086(INI))
(opinjoni: REGI)

Kumitat CULT

- Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (2018/2091(INI))

Kumitat DEVE

- Diġitalizzazzjoni għall-iżvilupp: tnaqqis tal-faqar permezz tat-teknoloġija (2018/2083(INI))
(opinjoni: INTA)

- Għajnuna għall-iżvilupp tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni (2018/2081(INI))

Kumitat ECON

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (2018/2119(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, FEMM)

- Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (2018/2102(INI))
(opinjoni: INTA, AGRI)

- Rapport Annwali 2017 tal-BĊE (2018/2101(INI))

- Unjoni Bankarja - rapport annwali 2017 (2018/2100(INI))

- L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (2018/2095(INI))

Kumitat EMPL

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (2018/2120(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali (2018/2108(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO

- It-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha (2018/2109(INI))
(opinjoni: INTA)

Kumitat INTA

- Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar is-SPĠ (2018/2107(INI))
(opinjoni: AFET, DEVE)

- Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (FA) mal-Amerika Ċentrali (2018/2106(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni (2018/2085(INI))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- WTO: it-triq 'il quddiem (2018/2084(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat ITRE

- Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (2018/2088(INI))
(opinjoni: EMPL, ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)REGI, JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Il-futur tal-politika dwar l-enerġija tal-UE, inkluż il-futur tat-Trattat Euratom (2018/2087(INI))
(opinjoni: INTA, ENVI)

Kumitat LIBE

- Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (2018/2103(INI))

- L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru (2018/2092(INI))

Kumitat PETI

- Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Ombudsman fl-2017, Artikolu 220(1) (2018/2105(INI))

- Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017, Artikolu 216(7) (2018/2104(INI))

Kumitat TRAN

- Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (2018/2089(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Riferiment lil kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
opinjoni: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
(opinjoni: BUDG, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat AFCO

- L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2094(INI))
(opinjoni: CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Integrazzjoni differenzjata (2018/2093(INI))
(opinjoni: BUDG, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AGRI

- Rapport ta' implimentazzjoni rigward ir-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE (2018/2110(INI))
(opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), PETI)

Kumitat CULT

- L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (2018/2090(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE)

Kumitat ECON

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (2018/2119(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI, FEMM)

Kumitat EMPL

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (2018/2120(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), FEMM)

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali (2018/2108(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat INTA

- Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni (2018/2085(INI))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE

- Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika (2018/2088(INI))
(opinjoni: EMPL, ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)REGI, JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat TRAN

- Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (2018/2089(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

- Inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE (2018/2096(INI))
Kumitati: AFCO, PETI
(opinjoni: JURI)

- L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (2018/2095(INI))
Kumitati: ECON, FEMM

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat LIBE

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti Alġerini fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti Eġizzjani fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti Libaniżi fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-iskambju ta' dejta personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tal-Marokk fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tat-Tuneżija fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat ta' Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' Iżrael fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar l-iskambju ta' dejta personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tt-Turkija fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Proposta biex jinfetħu negozjati dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar l-iskambju ta' dejta personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 31 ta' Mejju 2018)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-ftehim komprensiv bejn l-UE u r-Repubblika Kirgiża (2018/2118(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE (2018/2117(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (2018/2116(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (2018/2115(INI))


16. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 12 ta' Ġunju 2018

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru° 0422/2018); Axel Weber (Nru° 0423/2018); (*) (Nru° 0424/2018); (*) (Nru° 0425/2018); Stanislav Bergant (Nru° 0426/2018); (*) (Nru° 0427/2018); (*) (Nru° 0428/2018); (*) (Nru° 0429/2018); Marios Achelleos (Nru° 0430/2018); Demitrios Paicopolos (Nru° 0431/2018); (*) (Nru° 0432/2018); (*) (Nru° 0433/2018); (*) (Nru° 0434/2018); (*) (Nru° 0435/2018); Louis Ripault (Nru° 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (Nru° 0437/2018); (*) (Nru° 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (Nru° 0439/2018); Manolo Montalti (Nru° 0440/2018); (*) (Nru° 0441/2018); Stefano Badiali (Nru° 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (Nru° 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (Nru° 0444/2018); Sebastian Günther (Nru° 0445/2018); (*) (Nru° 0446/2018); (*) (Nru° 0447/2018); Thomas Engelbrecht (Nru° 0448/2018); (*) (Nru° 0449/2018); (*) (Nru° 0450/2018); (*) (Nru° 0451/2018); (*) (Nru° 0452/2018); (*) (Nru° 0453/2018); (*) (Nru° 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (Nru° 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (Nru° 0456/2018); (*) (Nru° 0457/2018); (*) (Nru° 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (Nru° 0459/2018); Dimitrios Trakas (Nru° 0460/2018); Marco Ricci (Nru° 0461/2018); Marco Bava (Nru° 0462/2018); Maria Anna Avouri (Nru° 0463/2018); Radosveta Vassileva (Nru° 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (Nru° 0465/2018); (*) (Nru° 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (Nru° 0467/2018); Colin Evers (Nru° 0468/2018); (*) (Nru° 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (Nru° 0470/2018); (*) (Nru° 0471/2018); (*) (Nru° 0472/2018); Fernando García González (Nru° 0473/2018); (*) (Nru° 0474/2018); Georgi Avramov (Nru° 0475/2018); (*) (Nru° 0476/2018); (*) (Nru° 0477/2018); (*) (Nru° 0478/2018); Efstathios Kouteris (Nru° 0479/2018); Diego Profili (Nru° 0480/2018); (*) (Nru° 0481/2018).


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 2 ta' Lulju 2018 sad-data 5 ta' Lulju 2018.


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.32.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza