Index 
Proces-verbal
PDF 311kWORD 86k
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Combaterea corupției (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov
  
4.2.Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab
  
4.3.Situația refugiaților din minoritatea Rohingya, în special starea critică a copiilor
 5.Reluarea ședinței
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Votare
  
7.1.Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov (vot)
  
7.2.Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (vot)
  
7.3.Situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (vot)
  
7.4.Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I (vot)
  
7.6.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)
  
7.7.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  
7.8.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  
7.9.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector ***I (vot)
  
7.10.Obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (vot)
  
7.11.Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (vot)
  
7.12.Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP (vot)
  
7.13.Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Componența Parlamentului
 13.Depunere de documente
 14.Interpelări majore (dezbatere)
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Petiții
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2018 (punctul 15 al PV din 12.6.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la 10 ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la regiunile separatiste ale Georgiei la 10 de ani după războiul cu Rusia (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru și Clare Moody, în numele Grupului S&D, referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Vot: punctul 7.11 al PV din 14.6.2018.


3. Combaterea corupției (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000021/2018) adresată de Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei CONT, Comisiei: Combaterea corupției (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Julia Pitera, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Benedek Jávor, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, neafiliat, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi și Carlos Iturgaiz.

A intervenit Tibor Navracsics.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 13.6.2018.)


4.1. Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov

Propuneri de rezoluții B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 și B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Anna Elżbieta Fotyga care a răspuns, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker și Jasenko Selimovic.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 14.6.2018.


4.2. Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab

Propuneri de rezoluții B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 și B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 și B8-0284/2018.

A intervenit Cristian Dan Preda cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut câteva precizări).

Marie-Christine Vergiat și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție B8-0286/2018 și B8-0287/2018.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE (Președintele a revenit asupra primei intervenții a lui Cristian Dan Preda), Julie Ward, în numele Grupului S&D, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz și Seán Kelly.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 14.6.2018.


4.3. Situația refugiaților din minoritatea Rohingya, în special starea critică a copiilor

Propuneri de rezoluții B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 și B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo și Urmas Paet au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Wajid Khan, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer și Frédérique Ries.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao și Csaba Sógor.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 14.6.2018.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

DEVE: Mirja Vehkaperä

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Au intervenit: Udo Bullmann pentru a comemora asasinarea lui Jo Cox (Președinta s-a asociat omagiului prezentat), Janice Atkinson cu privire la condițiile de detenție ale lui Tommy Robinson și Barbara Spinelli pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură (Președinta a întrerupt oratoarea, dat fiind că nu era o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură).


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainian, Oleg Sențov (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 și B8-0296/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0288/2018

(care înlocuiește B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 și B8-0296/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0259)


7.2. Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 și B8-0287/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0280/2018

(care înlocuiește B8-0280/2018 și B8-0284/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock și Karol Karski, în numele Grupului ECR.

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0281/2018

(care înlocuiește B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 și B8-0287/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0260)


7.3. Situația refugiaților din etnia rohingya, în special starea critică a copiilor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 și B8-0298/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0292/2018

(care înlocuiește B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 și B8-0298/2018):

depusă de următorii deputați::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Wajid Khan, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2018)0261)


7.4. Barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură [2017/2255(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0262)


7.5. Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0263)


7.6. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0264)

Au intervenit Wim van de Camp, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


7.7. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Respins

Intervenții

Înaintea votării, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Merja Kyllönen (raportoare), care s-a exprimat pentru decizia Comisiei TRAN, și Dieter-Lebrecht Koch, care s-a exprimat împotriva acestei decizii. Marian-Jean Marinescu cu privire la intervenția lui Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Respins

Intervenții

Înaintea votării, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Wim van de Camp (raportor), care s-a exprimat pentru decizia Comisiei TRAN, și Kathleen Van Brempt, care s-a exprimat împotriva acestei decizii.


7.9. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Respins

Intervenții

Înaintea votării, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Karima Delli, care s-a exprimat împotriva deciziei Comisiei TRAN, și Ismail Ertug (raportor), care s-a exprimat pentru această decizie.


7.10. Obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia pentru pescuit, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Deputat responsabil: Alain Cadec, în numele Comisiei PECH

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0265)


7.11. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2018 (punctul 15 al PV din 12.6.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la 14 iunie 2018 (punctul 2 al PV din 14.6.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 și B8-0285/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0275/2018

(care înlocuiește B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 și B8-0285/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová și Željana Zovko, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Clare Moody, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0266)

(Propunerea de rezoluție B8-0278/2018 a devenit caducă.)


7.12. Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP (vot)

Propunere de rezoluție B8-0274/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0267)


7.13. Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (vot)

Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 [2017/2273(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0268)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins și Dobromir Sośnierz

Raport Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková și Seán Kelly

Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová și Andrejs Mamikins

Negocieri pentru un nou acord parteneriat UE-ACP - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.00.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.09.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Componența Parlamentului

Autoritățile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Romeo Franz, în locul lui Jan Philipp Albrecht, ca deputat în Parlament, cu efect de la 3 iulie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea acestuia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Romeo Franz se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Justiție” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea Programului de sprijin pentru reforme (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al ConsiliuluI de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la anticiparea și reducerea riscurilor sistemice pe care le reprezintă pentru UE și pentru economia mondială sancțiunile politice americane aplicate întreprinderilor europene și ruse (B8-0234/2018)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea sectoarelor afectate de sancțiunile aplicate Rusiei (B8-0235/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea candidaturilor studenților care provin din țări cu risc la formările universitare europene sensibile (CRBN) (B8-0236/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

LIBE


14. Interpelări majore (dezbatere)

Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000014/2018) de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez și Sabine Lösing, Comisiei: Interpelare majoră - Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric a dezvoltat întrebarea.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Ivan Jakovčić, care a protestat împotriva absenței Comisiei, și Andrejs Mamikins, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Jean-Luc Schaffhauser care a răspuns (Președintele s-a angajat să transmită Președintelui Parlamentului întrebarea privind desfășurarea dezbaterilor referitoare la interpelările majore).

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de retragere a unui raport din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

INTA a decis retragerea următorului raport din proprie inițiativă:

- Către un nou cadru pentru schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Turcia între Uniunea Europeană și Turcia și modernizarea uniunii vamale (2016/2031(INI)
(aviz: EMPL (articolul 53 din Regulamentul de procedură))

Decizie de schimbare a categoriei în raport nelegislativ din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Cererile de restituire transfrontaliere a lucrărilor de artă și a bunurilor culturale jefuite în cazul unor conflicte armate sau al unor războaie (2017/2023(INI))
(aviz: CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Autorizația de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFET

- Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2018/2097(INI))

CULT

- Educația în era digitală: provocări, oportunități și lecții pentru elaborarea politicilor Uniunii (2018/2090(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE)

TAX3

- Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFCO

- Propunere de modificare a Deciziei 94/262/CESE, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (2018/2080(INL))
(aviz: PETI)

JURI

- Procedura accelerată de soluționare a litigiilor comerciale (2018/2079(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

FEMM

- Servicii de îngrijire în UE pentru o mai bună egalitate între sexe (2018/2077(INI))
(aviz: EMPL)

AFCO

- Punerea în practică a dispozițiilor juridice și a declarației comune de asigurare a controlului parlamentar al agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))
(aviz: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Punerea în practică a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (2018/2113(INI))
(aviz: CONT, JURI)

- Punerea în practică a dispozițiilor din tratat privind cooperarea consolidată (2018/2112(INI))
(aviz: JURI, LIBE)

- Punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului referitoare la cetățenia Uniunii (2018/2111(INI))
(aviz: LIBE, PETI)

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
(aviz: CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Integrare diferențiată (2018/2093(INI))
(aviz: BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI))
(aviz: JURI)

AFET

- Raportul anual privind implementarea politicii de securitate și apărare comune (2018/2099(INI))
(aviz: AFCO)

- Raport anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în domeniu (2018/2098(INI))

AGRI

- Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI)

CONT

- Evaluarea modului în care este folosit bugetul UE pentru reforma sectorului public (2018/2086(INI))
(aviz: REGI)

CULT

- Noua Agendă europeană pentru cultură (2018/2091(INI))

DEVE

- Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (2018/2083(INI))
(aviz: INTA)

- Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (2018/2081(INI))

ECON

- Semestrul european de coordonare a politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2119(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

- Raport anual privind politica de concurență (2018/2102(INI))
(aviz: INTA, AGRI)

- Raportul anual al BCE pe 2017 (2018/2101(INI))

- Uniunea bancară - raport anual pe 2018 (2018/2100(INI))

- Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI))

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2120(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), FEMM)

ENVI

- Implementarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2018/2108(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

IMCO

- Îmbunătățirea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a UE și a guvernanței acesteia (2018/2109(INI))
(aviz: INTA)

INTA

- Punerea în aplicare a Regulamentului SGP nr. 978/2012 (2018/2107(INI))
(aviz: AFET, DEVE)

- Raport de punere în aplicare privind pilonul referitor la comerț al Acordului de asociere cu America Centrală (2018/2106(INI))
(aviz: EMPL)

- Tehnologia blockchain: o politică comercială proactivă (2018/2085(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- OMC: calea de urmat (2018/2084(INI))
(aviz: DEVE)

ITRE

- O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (2018/2088(INI))
(aviz: EMPL, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Viitorul politicii energetice a UE, inclusiv viitorul Tratatului Euratom (2018/2087(INI))
(aviz: INTA, ENVI)

LIBE

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (2018/2103(INI))

- Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI))

PETI

- Raport referitor la raportul anual pe 2017 al Ombudsmanului European, articolul 220 alineatul (1) (2018/2105(INI))

- Raport privind deliberările Comisiei pentru petiții în anul 2017, articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură (2018/2104(INI))

TRAN

- Condusul autonom în transportul european (2018/2089(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
aviz: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
(aviz: BUDG, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
(aviz: CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Integrare diferențiată (2018/2093(INI))
(aviz: BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

AGRI

- Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))
(aviz: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI)

CULT

- Educația în era digitală: provocări, oportunități și lecții pentru elaborarea politicilor Uniunii (2018/2090(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE)

ECON

- Semestrul european de coordonare a politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2119(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, FEMM)

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (2018/2120(INI))
(aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), FEMM)

ENVI

- Implementarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2018/2108(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

INTA

- Tehnologia blockchain: o politică comercială proactivă (2018/2085(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE

- O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (2018/2088(INI))
(aviz: EMPL, ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)REGI, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

TRAN

- Condusul autonom în transportul european (2018/2089(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

- Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI))
comisii: AFCO, PETI
(aviz: JURI)

- Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI))
comisii: ECON, FEMM

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

LIBE

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile algeriene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile egiptene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocieilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile libaneze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile marocane competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor perivind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile tunisiene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Statul Israel privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile israeliene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile turce competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Propunere de deschidere a negocierilor privind Recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile iordaniene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(aviz: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 31 mai 2018)

AFET

- Recomandare către Consiliu, Comisie și SEAE privind acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (2018/2118(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății academice în acțiunile externe ale UE (2018/2117(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (2018/2116(INI))

- Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și către Consiliu privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani de la Raportul PE referitor la comunicarea strategică a UE pentru contracararea propagandei difuzate de părți terțe împotriva sa (2018/2115(INI))


16. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

12 iunie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0422/2018); Axel Weber (nr. 0423/2018); (*) (nr. 0424/2018); (*) (nr. 0425/2018); Stanislav Bergant (nr. 0426/2018); (*) (nr. 0427/2018); (*) (nr. 0428/2018); (*) (nr. 0429/2018); Marios Achelleos (nr. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (nr. 0431/2018); (*) (nr. 0432/2018); (*) (nr. 0433/2018); (*) (nr. 0434/2018); (*) (nr. 0435/2018); Louis Ripault (nr. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (nr. 0437/2018); (*) (nr. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (nr. 0439/2018); Manolo Montalti (nr. 0440/2018); (*) (nr. 0441/2018); Stefano Badiali (nr. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nr. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 de semnături) (nr. 0444/2018); Sebastian Günther (nr. 0445/2018); (*) (nr. 0446/2018); (*) (nr. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (nr. 0448/2018); (*) (nr. 0449/2018); (*) (nr. 0450/2018); (*) (nr. 0451/2018); (*) (nr. 0452/2018); (*) (nr. 0453/2018); (*) (nr. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (nr. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (nr. 0456/2018); (*) (nr. 0457/2018); (*) (nr. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (nr. 0459/2018); Dimitrios Trakas (nr. 0460/2018); Marco Ricci (nr. 0461/2018); Marco Bava (nr. 0462/2018); Maria Anna Avouri (nr. 0463/2018); Radosveta Vassileva (nr. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (nr. 0465/2018); (*) (nr. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (nr. 0467/2018); Colin Evers (nr. 0468/2018); (*) (nr. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (nr. 0470/2018); (*) (nr. 0471/2018); (*) (nr. 0472/2018); Fernando García González (nr. 0473/2018); (*) (nr. 0474/2018); Georgi Avramov (nr. 0475/2018); (*) (nr. 0476/2018); (*) (nr. 0477/2018); (*) (nr. 0478/2018); Efstathios Kouteris (nr. 0479/2018); Diego Profili (nr. 0480/2018); (*) (nr. 0481/2018).


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 2 iulie 2018 și 5 iulie 2018.


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.32.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 14 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate