Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 juli 2018 - Strasbourg

4. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Ska Keller, om rättigheterna för romerna i Ukraina och om slutsatserna från Europeiska rådets sammanträde den 28 juni 2018, i synnerhet parlamentets roll vid ”reformeringen av Dublinbestämmelserna” (talmannen gjorde ett förtydligande till sitt tal vid detta sammanträde och bekräftade parlamentets ståndpunkt rörande reformen av asylrätten och frågan om egna medel), Bruno Gollnisch om den parlamentariska immuniteten och tillämpningen av artikel 68.2 i tillämpningsbestämmelserna för Europaparlamentets ledamotsstadga (talmannen åtog sig att undersöka ärendet), och Daniele Viotti om förbudet mot Gay Pride-paraden i Istanbul (talmannen bekräftade parlamentets ståndpunkt att försvara de turkiska meborgarnas rättigheter).

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy