Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

7. Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Ιουνίου 2018, η επιτροπή JURI εξέτασε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού, τη συμβατότητα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 της προσωρινής αποστολής που ανέθεσε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Jean Arthuis στον τομέα των ιπποειδών της Γαλλίας, και αποφάσισε ότι η αποστολή αυτή είναι συμβατή με την Πράξη.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου