Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 juli 2018 - Strasbourg

7. Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot

Vid sitt sammanträde den 20 juni 2018 undersökte JURI-utskottet i enlighet med artikel 4.5 i arbetsordningen huruvida det tillfälliga uppdrag som den franske premiärministern anförtrott Jean Arthuis inom den franska hästsektorn, var förenligt med akten av den 20 september 1976. Utskottet beslutade att uppdraget var förenligt med akten .

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy