Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000058/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000058/2018 (B8-0035/2018)

Keskustelut :

PV 02/07/2018 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 2. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

13. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (O-000058/2018) Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler ja Patricija Šulin komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Naisten perusoikeuksien rikkominen Pakistanissa (B8-0035/2018).

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö