Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2779(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000058/2018

Teksty złożone :

O-000058/2018 (B8-0035/2018)

Debaty :

PV 02/07/2018 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 2 lipca 2018 r. - Strasburg

13. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130b Regulaminu):

—   (O-000058/2018), którą skierowali Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler i Patricija Šulin, do Komisji: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - łamanie podstawowych praw człowieka kobiet w Pakistanie (B8-0035/2018).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności