Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2779(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000058/2018

Ingivna texter :

O-000058/2018 (B8-0035/2018)

Debatter :

PV 02/07/2018 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 2 juli 2018 - Strasbourg

13. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (O-000058/2018) från Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler och Patricija Šulin, till kommissionen: Större interpellation - Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan (B8-0035/2018).

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy