Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 2. července 2018 - Štrasburk

14. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červencového plenárního zasedání (PE 624.394/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Čtvrtek

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými stranami navrhl tuto změnu:

Název rozpravy „Moldavsko“ bude změněn takto: „Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování voleb starosty Kišiněva“.

Parlament schválil tento návrh.

Středa

Předseda oznámil, že od skupiny EFDD obdržel návrh usnesení, kterým vyslovuje námitku k rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (bod 24 zápisu ze dne 13.6.2018).

V souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu se o návrhu usnesení bude hlasovat ve středu 4. července 2018.

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby byl název prohlášení Rady a Komise „Propuknutí epidemie viru Ebola v Demokratické republice Kongo“ (bod 90 PDOJ) změněn na „Situace v Demokratické republice Kongo, zejména epidemie viru Ebola“.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Charles Goerens za skupinu ALDE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (36 pro, 151 proti, 8 se zdrželo).

Žádost skupiny ENF, aby bylo jako třetí bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Situace v Turecku“.

Vystoupil Gilles Lebreton za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo jako třetí bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Autonomní zbraňové systémy“.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (126 pro, 158 proti, 5 se zdrželo).

Středa

Žádost skupin GUE/NGL, ECR a PPE, aby se o třech zprávách v rámci balíčku opatření v oblasti mobility hlasovalo v následujícím pořadí: zpráva Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (bod 100 PDOJ), zpráva Wim van de Camp (A8-0205/2018) (bod 99 PDOJ) a zpráva Ismail Ertug (A8-0204/2018) (bod 98 PDOJ).

Vystoupila Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (187 pro, 92 proti, 9 se zdrželo).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Předseda se vrátil k vystoupení, které učinil Bruno Gollnisch (bod 4 zápisu ze dne 2.7.2018), a připomněl, že Soudní dvůr Evropské unie nedávno potvrdil správnost uplatněného postupu.

Vystoupil Edouard Martin k požadavkům tlumočníků (předseda potvrdil, že mezi jednotlivými stranami nadále probíhá dialog).

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí