Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 2. julij 2018 - Strasbourg

14. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2018 (PE 624.394/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Četrtek

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika):

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo:

Naslov za razpravo o Moldaviji se spremeni v "Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi lokalnih volitev v Kišinjevu".

Parlament je sprejel predlog.

Sreda

Predsednik je sporočil, da je od skupine EFDD dobil predlog resolucije, s katerim se ugovarja delegiranemu sklepu Komisije v zvezi z jamstvom Evropske unije Evropski investicijski banki v primeru izgub pri financiranju projektov zunaj Unije, in sicer v Iranu (točka 24 zapisnika z dne 13.6.2018).

V skladu s členom 105(3) Poslovnika bo Parlament o tej točki glasoval v času glasovanja v sredo, 4. julija 2018.

Torek

Zahteva skupine S&D, da se spremeni naslov izjav Sveta in Komisije "Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo" (točka 90 PDOJ) v "Razmere v Demokratični republiki Kongo, zlasti epidemija ebole".

Govorila sta Maria Arena v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je obrazložila zahtevo, in Charles Goerens v imenu skupine (prvi del) ALDE, proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (36 glasov za, 151 glasov proti, 8 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine ENF, da se kot tretja točka na popoldanski dnevni red doda izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom "Razmere v Turčiji".

Govoril je Gilles Lebreton v imenu skupine (prvi del) ENF, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se kot tretja točka na popoldanski dnevni red doda izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom "Avtonomni orožni sistemi".

Govoril je Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo.

S PG (126 za, 158 proti, 5 vzdržanih) je Parlament zahtevo zavrnil.

Sreda

Zahteva skupin GUE/NGL, ECR in PPE za glasovanje o treh poročilih svežnja "Mobilnost" v tem vrstnem redu: poročilo Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (točka 100 PDOJ), poročilo Wim van de Camp (A8-0205/2018) (točka 99 PDOJ) in poročilo Ismail Ertug (A8-0204/2018) (točka 98 PDOJ).

Govoril je Merja Kyllönen v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (187 glasov za, 92 glasov proti, 9 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Predsednik je spomnil na predhodni govor Bruna Gollnischa (točka 4 zapisnika z dne 2.7.2018) in opozoril, da je Sodišče Evropske unije nedavno potrdilo pravilnost uporabljenega postopka.

Govoril je Edouard Martin o zahtevah tolmačev (predsednik je potrdil nadaljevanje dialoga med vpletenimi stranmi).

Zadnja posodobitev: 19. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov