Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2018

Внесени текстове :

A8-0037/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0275

Протокол
Понеделник, 2 юли 2018 г. - Страсбург

15. Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Ioan Mircea Paşcu (докладчик по становището на комисията AFET) и Esteban González Pons (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Anneleen Van Bossuyt (докладчик по становището на комисията IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger и Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 3.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност